3) ONS ARTIKEL en Rijnlands versus Anglo-Amerikaans

Het artikel waarmee wij onze insteek openbaar gemaakt hebben, ons ARTIKEL in Holland Management Review van Augustus 2005, bevatte afsluitend samenvattend een tabel die op zichzelf de moeite waard, want verhelderend is:
15 kenmerken van een organisatie resp.
15 kenmerken van een samenleving op Anglo-Amerikaanse resp. Rijnlandse basis:

 

ANGLO-AMERIKAANS RIJNLANDS
01) Gericht op: Korte termijn winst:
– “shareholders value”
– geld is macht
– “may the best man win”
– “win – lose”
– “you are for us or against us”
Continuïteit en vertrouwen:
– tevreden klanten
– tevreden werknemers
– tevreden aandeelhouders
– win – win
– het ligt genuanceerd
02) Dominant denken: Financieel denken Industrieel denken
03) Prestatie oriëntatie: Volgend kwartaal Continuïteit
04) I.v.m. Overnames: Macht aan het kapitaal Beschermingsconstructies
05) Organisatie is: Ondersteuning
“Money making machine”
Werkgemeenschap,
‘Noodzakelijk kwaad’ voor het realiseren van complexe producten
06) Centraal staat: Geld, macht en heldendom Vakdeskundigheid, inhoud
07) Manager is: Een MBA-er, want managen is een vak Een meewerkend voorman (vgl. Gilden met hun meesterproef)
08) Vakdeskundigheid is: De verantwoordelijkheid van de medewerker De verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie
09) Centraal staat: Nuttigheid van de mens Waardigheid van de mens
10) Motivatie: Extrinsiek (geld, “incentives”) Intrinsiek (werkinhoud)
11) Mensbeeld: Mechanistisch Humanistisch
12) Beloning afhankelijk van: Productiviteit Functie
13) Arbeid: Is een Kostenfactor Heeft een sociale component
14) Medewerkers zijn: Input Belichaming van de organisatie
15) Financiering via: De Beurs Banken en Familie
01) Bedrijven: Veelal Beursgenoteerd Diversiteit in business modellen
02) Nationaal: Minimale staatsbemoeienis;
de markt regeert
(= “The Invisible Hand”)
Actieve rol overheid.
Maatschappelijke consensus tussen werkgevers, werknemers en financiers
03) Vertrouwend op: (Militaire) macht (”hard power”) Economische kracht (”soft power”)
04) Een-/veelzijdig: Unilateralisme Multilateralisme
05) Centraal: Individu Onderlinge verhoudingen
06) ‘Leading’ is: Individueel succes: “the American Dream” Collectieve kracht; cultuur: open en “feminine”
07) T.o.v. minderheden: “The winner takes it all” Minderheden krijgen ook een deel
08) Faillissement is: Begin van iets nieuws Het einde
09) Georiënteerd op: Verenigde Staten Azië
10) ‘Driven by’: “Technology (D&E) and market” “Design and science” ((R&D(&E))
11) Nederland: Handelsland:
– kooplieden
– dominees
Innovatieland, voortrekkersrol op
– sociaal-economisch gebied
– technologisch gebied
12) Financiering Onderwijs: Overheid financiert Public Schools Overheid financiert ook Private Schools
13) Coördinatie door: Regels “Shared values”
14) Karakter: Avontuurlijk, spannend en gepassioneerd Voorzichtig, overdacht, deugdzaam, saai; alles bezien vanuit historisch perspectief
15) Tussen bedrijven: Concurrentie Samenwerking