Rijnland Instituut (RI) c.q. Coöperatie Heel Nederland Rijnlands (CHNR)

R I J N L A N D  I N S T I T U U T (RI)
= Coöperatie Heel Nederland Rijnlands (CHNR) =

  • Rijnland Praktijk Festival: 24 sep. 2020
  • Rijnlander van het Jaar 2019: Ruth Maas van (Ouderen) Zorgcentra De Betuwe.
  • Rijnlander van het Jaar 2018: Ninke van der Kooy, Enschede. 2017: Erik van Zuidam, Groningen.
  • Rijnland Oeuvre prijs: 2018: Willem van den Berg, Heemstede.
  • Rijnlandse kaart van Nederland maken en onderhouden, door Regionale groepen met behulp van Kwartiermakers
  • Een studieboek voor het HBO-onderwijs schrijven: Rijnlandse organisatiekunde, door Jaap-Jan Brouwer en Jaap Peters
  • Jaarlijks Rijnland Praktijk Festival (RPF) mee organiseren, 2019: 5-de, op 20 juni in Deventer
  • Regionale groepen, die zich zelf sturen, met ter ondersteuning:
  • Kwartiermakers: Sjoerd Hania, Mauk van Heemstra, Sanaa Chebli en Sjaak Evers
  • Minimale structuur: ontmoeting (mogelijk), op vaste tijd (iedere laatste vrij. mi. van de maand, 14.00) op vaste plek (@Meeting Plaza @Utrecht)

#   Datum        Onderwerp

43 2021 01 29 Hoe verder ?
42 2020 12 11 Face the future (Freek Peters)
41 2020 11 13 Studieboek is er Feb. ’21
40 2020 08 28 Coöperatie (Heel Nederland) Rijnlands live
39 2020 07 24 Ondersteunende diensten
38 2020 06 26 Rijnlands Instituut vervolg
37 2020 05 29 Introductie CoopRijnlands (Alyanna, Jurriaan)
36 2020 04 24 Met Mauk over LevensAPK (online weer)
35 2020 03 27 Kwaliteit met Sanaa (Eerste online overleg)
34 2020 02 28 Rijnland Praktijk Festival
33 2020 01 31 Kwaliteit op zijn Rijnlands (met Sanaa)
32 2019 12 20 Kwaliteit op zijn Rijnlands (met Jurriaan)
31 2019 11 29 Mogelijkheden om in te spreken bij Gemeente R en Provinciale S !
30 2019 10 25 We nemen met elkaar kosten van dit weblog voor onze rekening
29 2019 09 27 Sanaa, Sjoerd, Mauk en Alyanna ontmoeten, praten bij, sparren.
28 2019 08 30 Democratiefestival in Nijmegen: Maarten Hajer inspireert !
27 2019 06 28 Nagenieten/-praten en evalueren van Rijnland Praktijk Festival
26 2019 05 31 Met AARRR-aanpak met Ad Uijterwaal aan de slag ? (Sjaak in China)
25 2019 04 26 Telefonisch overleg van Sjoerd en Sjaak (velen met vakantie)
24 2019 03 29 Hoe bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale kringen
23 2019 02 22 App en Linked via AARRR-aanpak (van Ad Uijterwaal, Lean Start Up)
22 2019 01 25 Over Rijnland Praktijk Festival e.d.
2018 12 23 Kerstgroet en Voornemens voor 2019 verstuurd naar Regionale groepen
21 2018 11 30 Met Alyanna Bijlsma en Ad Uijterwaal
20 2018 10 26 Met Jaap P afgestemd over HBO-studieboek
19 2018 09 28 Sanaa aangehaakt !
18 2018 09 07 Groeiboek en Dropbox begonnen
17 2018 07 27 Kennismaking met Rogier van der Wal
16 2018 06 28 We gaan ook op weg naar een (levend) Manifest
15 2018 05 25 Jurriaan Cals en Rik Spann in Whats App groep
14 2018 02 25 Goede start met Kaart in Zuid. Door naar andere windstreken
…  2018 04 27 Geen bijeenkomst vanwege Koningsdag
13 2018 03 30 Coöperatie pas oprichten als er geld binnen komt
12 2018 02 23 Kort Verslag in de vorm van A3
11 2018 01 26 Begin van Facebook groep en van Google map
10 2018 01 03 Afstemming met Jaap Peters
09 2017 11 24 (Begin met A3)
08 2017 10 27 Begin met ANWB Pitch en met Cooperatie
07 2017 09 29 Met ANWB aan de slag i.p.v. Website en met Netwerkmiddagen
06 2017 08 25 Doel: Heel Nederland Rijnlands, Website
05 2017 07 28 (Lean: Angelsaksisch geperverteerd Lean versus oer-Japans Lean)
04 2017 06 30 (Begin met Trello)
03 2017 05 26 We gaan aan de slag
02 2017 04 28 Verkenning
01 2017 03 31 Verkenning