Rijnlandse-expeditie.nl Deze site is uw toegang tot de boeiende wereld van het Rijnlandse, dat overeind moet blijven bij de Anglo-Amerikaanse wind, die trekt door onze organisaties en onze samenleving. Beheer en onderhoud is in handen van Sjaak Evers ([email protected]), in samenwerking met Poul Bakker, Nol Hovens, Herman Snelder, Mathieu Weggeman, Jaap Peters en alle andere vrijwilligers die het Rijnlandse model een warm hart toe dragen.

Jaap Peters

De_menselijke_zwijnenstal (Management_Team_7_21) beschrijft de strijd en de zienswijze van Jaap Peters, een diervriendelijke varkenshouder en brouwerij Gulperner.

Geert Mak

Zoek_een_nieuwe_balans, door_Geert_Mak geeft aan hoe ook op sociaal-economisch terrein in Europa een nieuw evenwicht gevonden moet worden, waarbij Geert Mak het Rijnlandse model als een van de opties noemt.

Europe makes a fresh start

Focus op duurzaamheid en de bereidheid om de belangen van alle stakeholders mee te nemen in de corporate strategie. Daarmee onderscheidt Europa zich op het gebied van leiderschap. Mede daarom moet Europa zich richten...

Meesterwerken maak je samen

Beste Sjaak, Hierbij Meesterwerken maak je samen, een boekje dat ik net heb uitgegeven en waarin we een voorbeeld beschrijven van een participatief proces. Volgens mij een aanpak die past in de filosofie van...

Design veranderd

Layout is veranderd. Kleurtjes kan ik veranderen, zijn nu fel maar mooi, vind ik zelf. # kolommen en zo kan ik ook veranderen, houd ik op 3. Inhoudelijk is verandering zo te zien op...

The culture of new capitalism

Mathieu Weggeman stelt voor onderstaand bericht te publiceren. Vandaar: Hoi Mathieu, Ik zou je nog een boektitel sturen van Sennett. Ik denk dat hij en jij tot eenzelfde familie van cultuurcritici behoren (net zoals...

RIJNLANDS vs A-A OPLEIDEN

Rijnlands_versus_Anglo_Amerikaans_opleiden toont hoe we "onze zaak" toespitsen op Opleiden. Het artikel is opgenomen in O&O, Opleiding & Ontwikkeling van deze maand, Mei 2006.