8) 1-ste Rijnlands Onderwijs Congres, 16 mei 2008

Na het Grote Rijnland Congres van 12 october vorig jaar namen Karin Geurts en Sandra van Kolfschoten het initiatief tot een soortgelijk congres, maar dan specifiek voor het Beroepsonderwijs. Vandaag was het zover en het was goed ! Er waren mensen uit het beroepsonderwijs vanuit het gehele land. Boodschap lijkt mij te zijn door gekomen. Rijnland staat er op de agenda !

Karin en Sandra beginnen met een mooie aftrap, over bijvoorbeeld ‘Schriftbilder’, over ‘routines achter onze visuele percepties’, over de ‘bovenstroom’ (bijv. Dijsselboem en de zijnen) en over de ‘onderstroom’, die we vandaag bovenstroom maken, fraai ook over werkelijkheidszin en over ‘mogelijkheidszin’.

‘Keynote speaker’ Jaap Peters zet vervolgens de zaak op de van hem bekende heldere en uitdagende wijze neer. Hij nodigt ons uit vandaag betekenissen te laten ontstaan, in de Vanwoodman traditie ‘kennis te maken’ door te ‘ont-moeten’. Hij geeft ons te denken met: waar regels zijn, is geen aandacht, Rijnlandse veranderingen beginnen met ’schaamte’, over de kipfilet als ‘cash cow’, over hoe we waardigheid inleveren voor efficiency. Knap hoe ie McDonalds praktijk fileert. Rijnlands onderwijs gaat hem o.a. over het beste voor de wereld i.p.v. van de wereld, over inzicht i.p.v. over overzicht, over waardigheid i.p.v. over nuttigheid en over vakmanschap i.p.v. over vakken.

Rol & Co maken met ons deelnemers (weer) een fraaie humoristische voorstelling, deze keer doen we de zgn. dilemma-quiz, compleet met jury en zgn. aan de finale deelnemende teams, om ons te laten nadenken over waar het nou over gaat. Respect voor elkaar en voor de inhoud komt boven, ook dat de leerlingen in het Rijnlandse (ook) centraal staan.

De Workshop ronde, die we dan beginnen, biedt vele opties. Zelf geniet ik van de workshop van Erica Aalsma en Joyce Krijnen, de Leermeesters, met passie voor werken en leren. Zij vragen bijv. de doelstelling van het onderwijs: voorbereiden op werken of voorbereiden op het uitoefenen van een beroep (het gaat hen om beiden). Workshop geeft een goed beeld van de worsteling in het beroepsonderwijs. Een van mijn konklusies is ook: met studenten projecten doen in de praktijk is juist op zijn plaats in het beroepsonderwijs ! Een andere workshop is bijv. rondom het persoonlijke ontwikkeling opties aanbod van DeLimes.

13_rijnlandonderwijscongres_2.jpgNa de lekkere maaltijd en interessante ontmoetingen daarbij kunnen we aan de slag in een keur van werkplaatsen. Hans Waltman maakt (in de werkplaats waar ik ben) voor het eerst openbaar bekend dat hij en Theo Oosterveld een school beginnen (zie hun website) op basis van Rijnlandse waarden. Hij krijgt goede feedback en suggesties.

Vervolgens horen we een mooi (mooi geillustreerd ook), geinspireerd, filosofisch en historisch betoog van tweede ‘keynote speaker’ Harry Verhoeven, onder de titel ‘De verwondering van het maken’, de titel ook van zijn boek. Hij zegt mooie dingen over innerlijke waarden van uiterlijke bezigheden, formeel en informeel leren, over spontane en opgelegde regelgeving, over natuur, cultuur en bouwen. Uiteindelijk stelt hij een korte maar krachtige onderwijsvisie voor (mensen bruikbaar maken voor de maatschappij, persoonlijk bruikbaar, sociaal bruikbaar en economisch bruikbaar), houdt hij zo alles bij elkaar een warm pleidooi voor de oprichting van een nieuwe ambachtschool, op vwo-nivo. Een van zijn laatste stellingen: vakbekwaamheid is weggevallen doordat onze schoonheidsbeleving is weggevallen. Ik ga het boek aanschaffen.

Parallel is Abkader Chrifi de andere ‘keynote speaker’, de auteur van ‘Het succes ligt op straat’, ga ik ook aanschaffen, gaat schijnbaar nl. over zijn persoonlijke ervaring en over de methodiek die hij heeft ontwikkeld als oplossing voor maatschappelijke en economische problemen van allochtone jongeren, niet onbelangrijk.

Tot slot hebben we dan (ook weer) Troje, (deze keer) in de geslaagde combinatie met Combo Brazil. Dit dynamische gezelschap loopt op cabareteske en muzikale wijze de gehele dag nog eens met ons door, incl. wat we ervan geleerd hebben. Mooie finale !

In het allerlaatste woord daagt Henk Hogeweg ons allen uit aan de slag te gaan, dankt ie Karin en Sandra. Terecht ! Een zeer geslaagd initiatief om het Rijnlandse in de sector op de agenda te krijgen. Verdient navolging !