1) Introductie van de Rijnland Weblog Groep

Er is van alles gaande in de wereld (globalisering, individualisering, flexibilisering, “technologisering”), wij zien toenemend ‘’economisering” van organisaties, in “profit”- en in “not-for-profit”-organisaties, in de private en in de publieke sector. Het financieel-economische overwoekert onze samenleving, de Nederlandse en de Europese samenleving. Beursgenoteerde ondernemingen, waarvan er veel meer zijn in de Verenigde Staten dan in Europa, hebben de wetten van de beurs te volgen, focusseren op de korte termijn financiële resultaten en draaien zich in alle mogelijke bochten, om te laten zien dat ze het goed doen. Deze trends met alle consequenties vandien infecteren Europese en Nederlandse organisaties: bedrijven, de overheid en sectoren zoals de zorg en het onderwijs. Spreadsheet managers nemen het over van vakmensen, die steeds meer gecontroleerd worden en allerlei rapporten moeten schrijven om te verantwoorden, wat ze gedaan hebben.

Wij maken ons zorgen over deze ontwikkeling, omdat we een eendimensionale samenleving dreigen te krijgen en we hebben de behoefte om daar lawaai over te maken. Wij geloven in de gelijkwaardigheid van belangen, wij gaan voor duurzame resultaten. Wij willen bouwen op vertrouwen en samenwerking. We geloven in de kracht van teams, in vakmanschap. Organisaties zijn er om mensen te ondersteunen. Vakmensen kunnen meer zelf managen dan dat ze nu mogen. Mensen ontwikkelen zich door hun werk. We bouwen voort op onze Europese wortels en tradities. We noemen dat alles bij elkaar het Rijnlandse.

23 dec. 2003 komen 5 bedrijfskundig ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven er voor het eerst voor bij elkaar. We organiseren een eerste Conferentie in 2004 en schrijven er in 2005 een artikel over in Holland Management Review. In 2006 schrijven we in Opleiding & Ontwikkeling en in het Financieel Dagblad. Vanaf eind 2005 hebben we onze website, http://www.rijnlandse-expeditie.nl. Intussen sluiten mensen zich aan. We zijn inmiddels met ca. 30. We hebben nu ook een vragenlijst, waarmee we willen onderzoeken hoe mensen het karakter van de organisatie waar zij werken ervaren en wat naar hun idee het karakter zou moeten zijn. Resultaten melden we, waar mogelijk. We werken, daar waar de mogelijkheid zich voordoet, met andere organisaties samen, zoals DeLimes, de Vanwoodman Society en met mensen rondom de OrganisatieAktivist. Hoogtepunten op dit gebied waren Het Grote Rijnland Congres van 12 oktober 2007, de Rijnlandse prekenmiddag van 10 oktober 2008 (met de uitgave van het Essay van Piet Moerman: Rijnlanders, durft te denken en te twijfelen), Het 2-de Grote Rijnland Congres 26+27 maart 2009 en het 3-de Grote Rijnland Congres 28 oct 2010.

Iedere 2-de vrijdag middag van de maand is er een DeLimes Netwerk middag, roulerend in West (Zwammerdam), Oost, Zuid en Noord NL. Wij organiseren sinds 15 mei 2009 de DeLimes Zuid bijeenkomsten. ‘Onze’ bijeenkomsten gingen over de Crisis, over Conventies, over De Hagert, over Kerkrade en over de Rabobank en de Socratische methode. De organiserende groep bestaat inmiddels uit 8 personen: Poul Bakker, Jan Tops, Loes Vialle, Rob Lommerse, Dries van Gemert, Jan Snelders, Guus Vijgen en Sjaak Evers.

Ieder kwartaal, rondom de wisseling van de seizoenen, zitten we een avond bij elkaar bij MDF in Ede, om met elkaar te bespreken hoe we met onze zorg omgaan en hoe we verder lawaai zullen/kunnen maken. In 2008 combineerden we overigens onze bijeenkomsten met die van de Learning Community Rijnlands Organiseren. We beginnen met een gezamenlijke, lekkere maaltijd van MDF (15 euro pp). Wat er daarna gebeurt hangt af van de aanwezigen (=zelforganisatie). Sjaak Evers is gewoon deelnemer zoals alle anderen, met de vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte van dien. Daarnaast is hij contactpersoon.  Wie wil ermee doen ? Zij, die het Rijnlands denken mee op de agenda willen zetten, zich willen verdiepen in het Rijnlandse doen, denken en zijn, zij zijn allemaal welkom. Aanmelding kan bij [email protected].