Categorie: Universiteit

2 artikelen

Piet Moerman wijst ons op Nieder mit Bologna, een artikel in Die Zeit over de ba(chelor)ma(ster) structuur in het Hoger Onderwijs in Duitsland. Altijd trouw aan zijn idealen, over Harry van Seumeren, oud sociaal-economisch redacteur van de...