Categorie: Scandinavisch Model

Het Rijnlands model en de nieuwe tijd

Nol Hovens heeft met collega’s van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan aan een en ander, aan hoe het Rijnlands model past bij de trends van deze en de nieuwe tijd. Een en ander heeft geleid tot hun Noord Europa...

Noord-Europa als rolmodel

Nieuw is van de hand van Nol Hovens, Frank Jan de Graaf en Herman Blom (allemaal o.a. verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen): Noord -Europa als rolmodel, met als ondertitel: Succesvol ondernemen in een globaliserende economie. Het...

Stop de Amerikanen (2)

Over Stop de Amerikanen gesproken: een recent artikel over de U.S. plannen en praktijken om op Angelsaksische wijze ook het onderwijs aldaar onder neoliberale dogma´s te brengen (dereguleren, privatiseren, liberaliseren, McDonaldiseren, de-professionaliseren, excel-management, etc., etc.), en...