Categorie: Politiek

CDA Fryslân omarmt Rijnlands Denken en Doen

Beste Rijnlanders, Niet alleen de PvdA maar ook het CDA gaat op de Rijnlandese toer.. Vandaag ook in Trouw een artikel. Ze hebben dankbaar geput uit Rijnlandse bronnen (o.a. Piet Moerman, Jaap Peters, Weggeman)...

Nieuw kabinet behoeft een sterke bondgenoot

Aardig opinie stuk van de gebroeders Depla. Wat mij betreft gaan ze nog een stukje verder: – alle politiek/bestuurlijke niveaus behoeven kwaliteit bij hen zelf en bij hun partners, opgebouwd vanuit de buurtgemeenschappen (de...