Categorie: Overheid

Burger is meer dan onderdaan of consument

Burger_is_meer_dan_onderdaan_of_consument is artikel n.a.v. WRR-publicatie over hybride organisaties. Artikel/publicatie sluit aan op betoog van Raad van State vice-voorzitter Tjeenk Willink in de Volkskrant van 28 april, zie in deze Web-log bericht van 30 mei.

Tjeenk Willink

"De_overheid_is_uit_de_rails_gelopen – veel_bonnen_maken_nog_geen_goede_agent" gaat over het (ten onrechte toepassen van het) bedrijfsmatige bij de overheid.