Categorie: Overheid

Tussen Thijssen en Montessori

Onder deze titel staat het verslag in de Volkskrant van gister van het parlementaire onderzoek naar de gang van zaken rondom de invoering van de Basisvorming, de Tweede Fase, het studiehuis en het VMBO,...

De maakbare samenleving

Artikel van Paul de Beer in de Volkskrant van vandaag, met een analyse en onderzoek van de begrippen individualisering en globalisering, met een positieve uitkomst over de mogelijkheden die een regering heeft.

Creatief ‘lawaai’ maken

Voorpagina nieuws van de Volkskrant en een artikel van Steven de Jong. Wat een prachtige actie van de BRR (de Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid), van die Steven en de zijnen !!

Netwerken

2 interessante ‘betogen’ in de Volkskrant van vandaag, met ‘netwerken’ als ‘verbindend’ onderwerp: – Betutteling moet aansluiten bij de netwerksamenleving – Besef dat de kwaliteit van ons leven op het spel staat.

Algemene beschouwingen van Tjeenk Willink

Beste Sjaak, Bijgaand stuur ik een link naar het jaarverslag 2006 van de Raad van State. Daarin staan Algemene beschouwingen (p. 13-45) door Herman Tjeenk Willink. Naar mijn idee een prachtige intellectuele poging om...

Bureaucratie

Artikel van Pechtold c.s. zoals opgenomen op de site over de Intensieve Menshouderij. Interessant initiatief.