Categorie: Oproep

ONDERZOEK

Er wordt in Nederland al een tijdlang soms heftig gedebatteerd over de ontwikkeling van de management- en organisatiecultuur in onze organisaties. In dat debat worden kleine en grote woorden gehanteerd, om te argumenteren dat...

Neem een abonnement op de OrganisatieAktivist

OrganisatieActivist.nl wil een podium zijn voor mensen, groepen mensen, instanties en organisaties, die daadwerkelijk iets willen doen aan ánders organiseren. Anders organiseren in de betekenis van samenwerken op basis van vertrouwen, uitgaan van vakmanschap...