Categorie: Nederland

Wijffels licht toe

In de inleiding waarmee Wijffels zijn kabinetsinformatie afsluit, introduceert hij de 3 (Rijnlandse) P’s, van People, Planet en Profit (in tegenstelling tot de 3P’s van het Angelsaksische, Poen, Pegels en Pecunia) als de kern...

Samen werken, samen leven

Het regeringsaccoord en haar motto zijn onmiskenbaar Rijnlands van aard. Uitdaging is nu om een en ander ook ergens toe te laten leiden. Wijffels heeft een keer voor gedaan hoe dat kan. Prachtig voorbeeld...

Verkiezingsuitslag

Een bespreking (H.J. Schoo NRC 2006 11 25) van de uitslag van de Verkiezingen 22 nov. 2006, die interessant is in het licht van onze strijd voor het Rijnlandse in de NL-se samenleving.

Boeken

Donald Kalff: ONAFHANKELIJKHEID VOOR EUROPA, Het einde van het Amerikaanse business model. Jeremy Rifkin: DE EUROPESE DROOM. Mark Leonard: WAAROM EUROPA DE 21e EEUW ZAL DOMINEREN. Jaap Jan Brouwer & Piet Moerman: ANGELSAKSEN VERSUS...

Artikelen

Artikel_van_T_van_Aken_O_en_O_2005_7-8_6-13; Economic_models_for_the_21st_century; Econ_succes_overleg_bedrijven_ohd_nl_20e_eeuw; De_mensen_en_het_dorp_door_Jan_Schouten ; Leve_het_Rijnlands_model_door_Dahrendorf; Terug_naar_de_Rijnlandse_werkcultuur_door_Weggeman; JULI_2004_RIJNLAND_CONFERENTIE_VERSLAG; Mathieu_Weggeman_Aug_2004; HET_RIJNLANDS_MODEL_als_inspiratiebron_in_HMR Aug_2005; Eigenheid_in_Europees_leiderschap; Thorbecke_lezing_door_Gerd_Leers; Schone_slaapster; NRC_interview_met_Jeremy_Rifkin; NL_2027_door_het_Innovatieplatform; MT_artikel_over_Wim_van_der_Leegte; EFQM_speech_Kleisterlee_Oct_2005.doc; Publicatie_van_Teun_van_Aken.