Categorie: Methoden

Uit de Volkskrant

Boeiend om te zien wat er deze dagen allemaal in staat. Afgelopen zaterdag kwam ik op 10 artikelen die wat mij betreft op deze Weblog konden. Ik gaf echter na mijn vakantie en parallel...

Socratische Gespreksvoering

Ik heb 3 x 1 dag training in Socratische Gespreksvoering achter de rug, een zeer waardevolle ontmoeting, waarvan ik graag hier kort verslag doe. Dit jaar worden 3 trainingen verzorgd door Karel van Haaften en Tom...

Workshop Rijnlandse patronen !

Beste Rijnlanders, Het toepassen van het Rijnlandse denken i.c. de 12 Rijnlandse kenmerken zoals aangegeven door Jaap Peters en Mathieu Weggeman in hun mooie ‘Rijnlands boekje’, geeft nog wel wat hoofdbrekens. Daar willen we wat aan doen. Hoe kun...