Categorie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Rijnlands model en de nieuwe tijd

Nol Hovens heeft met collega’s van de Hanzehogeschool onderzoek gedaan aan een en ander, aan hoe het Rijnlands model past bij de trends van deze en de nieuwe tijd. Een en ander heeft geleid tot hun Noord Europa...

11 okt. ’12: Ethiek, o.l.v. Teun van Aken

Sinds 11 april 2006 hebben we: – met een steeds wisselende groep mensen rondom een vaste kern, – eens per kwartaal, in principe bij de wisseling van de seizoenen (21/3, /6, /9 en /12),...

Doorleefde bedrijfsethiek

‘Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!’ Een pleidooi voor een doorleefde bedrijfsethiek is de titel resp. de ondertitel van de prachtige Lectorale rede van Ruud Welten van het Kenniscentrum Hospitality van de Saxion Hogeschool, met dank aan Ruud...