Categorie: Moraal

Deugden en ondeugden

Bij deze de blog van de heer Van Gurp over de waarde van: – reflectie op de hoofdzonden – het oefenen in de deugden. Koen Krikke

De corrumpering van het morele sentiment

[…] De ironie is hier echter dat uitgerekend de grootste held van het economisch gedreven wereldbeeld, de Schotse filosoof Adam Smith (die van de ‘onzichtbare’ hand), de vinger op de zere plek legt. Smith...

Moreel vacuum

Naud van der Ven stuurt ons zijn column Moreel vacuüm. Het sluit aan op de zin van de Socratische dialoog, zoals collega’s als Erik Boers die ons leren …..

11 okt. ’12: Ethiek, o.l.v. Teun van Aken

Sinds 11 april 2006 hebben we: – met een steeds wisselende groep mensen rondom een vaste kern, – eens per kwartaal, in principe bij de wisseling van de seizoenen (21/3, /6, /9 en /12),...

Doorleefde bedrijfsethiek

‘Gij zult maatschappelijk verantwoord ondernemen!’ Een pleidooi voor een doorleefde bedrijfsethiek is de titel resp. de ondertitel van de prachtige Lectorale rede van Ruud Welten van het Kenniscentrum Hospitality van de Saxion Hogeschool, met dank aan Ruud...