Categorie: Geschiedenis

Nog meer leesvoer

Joscelin Trouwborst blijft vanuit Cuba mee lezen, stuurt ons nog weer een keer het verhaal van Mondragon. Nol Hovens stuurt ons een link naar een Azie-centrische sociaal-economische wereldgeschiedenis. Piet Moerman stuurt ons een bespreking van een...

Grand Old Marxists

Fraaie tekst, die Martin Swinkels ons doet toekomen, over de dubieuze bronnen van de tegenstanders van Obama in de Amerikaanse verkiezingsstrijd

Adenauer

Uit de Financial Times Business Education van 14 mei 2012: een fraaie ‘history lesson’ (met dank aan Piet Moerman). Slechts een toevoeging: Erhard ontbreekt; Adenauer kon schitteren samen met anderen, zoals het altijd gaat. Dahrendorf...

GeoEpoche

Piet Moerman maakt ons attent op GeoEpoche, op hun interessante publicaties o.a. over de geschiedenis van Duitsland: – Nr. 46: Die Macht der Habsburger – Nr. 12: Deutschland um 1900

Huidige crisis, een wetmatigheid?

Geachte lezers, Het artikel  “Huidige crisis, een wetmatigheid?” is in maart gepubliceerd in “Hermes”, een 2-jaarlijks tijdschrift van de VVLG, de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen en in juni in het tijdschrift voor...