Categorie: Europa

Interessant artikel over ordo-liberalisme

Bas Mathijsen stuurt ons een inderdaad zeer interessant artikel: http://sargasso.nl/waarom-democratie-europa-wordt-gewantrouwd/. Mooi om te zien hoe de ordoliberale Duitsers dus de consequentie trokken van de beperkingen van de democratie, de monetaire politiek na WO II niet...

The Polycentric Option

Mooi materiaal van Bert Schollema, bestemd voor beleidsmedewerkers van de Europese Unie die werken aan de vernieuwing van stedelijke regio’s. Het begint met 4 problemen en daarna volgt een mooi lijstje van 20 lessen vanuit diverse...

De crisis brengt Europa verder

Na het boeiende artikel van o.a. Robert Menasse in de Volkskrant van 30 maart nu warempel een nog boeiender artikel van hem in de Groene Amsterdammer n.a.v. het verschijnen van zijn boek De Europese Koerier. Mooi...

Hoe beschaafd is Nederland

Een interessant rapport van het Centraal Planbureau, getiteld ‘hoe beschaafd is Nederland’. Het is een studie die de sociaaleconomische prestatie-indicatoren van Nederland vergelijkt met andere landen. De onderzochte landen worden ingedeeld in het Rijnlandse,...