Categorie: Duurzaamheid

Alternatieven voor het neo-liberalisme

Een andere boeiende beweging, Voor de Verandering, voor een duurzame en solidaire manier van economisch meten, en dus voor een andere manier van beleid maken, met een site met veel leerzaam materiaal.

Duurzaamheid en NL

2 mooie artikelen in de NRC van 14 juli over NL en Duurzaamheid: – Urgenda – maak van NL een duurzame proeftuin – De stelling van Pancho Ndebele: NL denkt te beperkt over duurzame...

Netwerken

2 interessante ‘betogen’ in de Volkskrant van vandaag, met ‘netwerken’ als ‘verbindend’ onderwerp: – Betutteling moet aansluiten bij de netwerksamenleving – Besef dat de kwaliteit van ons leven op het spel staat.

Duurzaamheid en Transitie

Vraagstuk vanuit weer een heel andere benadering boeiend (kort en krachtig) belicht in Vrij Nederland van deze week, maar ook (uitgebreider) in bijgaande inaugurale rede.