Categorie: Duitsland

3 interessante artikelen

– De crisis zal uiteindelijk heilzaam werken, reportage in de NRC van gister over de wereld van Volkswagen – ‘Roep om leiderschap is naief’, in de NRC van vandaag, over een onderzoek naar de...

Duitsland

Opnieuw een interessant artikel op pag 13 en pag 14 van de NRC van gister, over de ontwikkelingen in Duitsland, met weer een verwijzing naar het Na-oorlogse Duitsland van Ludwig Erhard. Zie mijn posting...

‘Beaufsichtigt die neuen Groszspekulanten!’

Die wild wuchernden und global agierenden Fonds müssen genauso überwacht werden wie die Banken und der Wertpapierhandel. Das ist ein Gebot der Vernunft und der Moral. Von Helmut Schmidt. Graag maak ik iedereen attent...

Die Welt der Bosse

In Die Zeit van 14 december jl. stond een interessant artikel onder de titel "Die Welt der Bosse", waarin duidelijk de pijnpunten van het Anglo-Amerikaans managementsysteem aan de orde komen, dwz. een manager is...