Auteur: Sjaak Evers

Wijffels licht toe

In de inleiding waarmee Wijffels zijn kabinetsinformatie afsluit, introduceert hij de 3 (Rijnlandse) P’s, van People, Planet en Profit (in tegenstelling tot de 3P’s van het Angelsaksische, Poen, Pegels en Pecunia) als de kern...

Samen werken, samen leven

Het regeringsaccoord en haar motto zijn onmiskenbaar Rijnlands van aard. Uitdaging is nu om een en ander ook ergens toe te laten leiden. Wijffels heeft een keer voor gedaan hoe dat kan. Prachtig voorbeeld...

‘Beaufsichtigt die neuen Groszspekulanten!’

Die wild wuchernden und global agierenden Fonds müssen genauso überwacht werden wie die Banken und der Wertpapierhandel. Das ist ein Gebot der Vernunft und der Moral. Von Helmut Schmidt. Graag maak ik iedereen attent...

Leve de polder

Onder deze titel in Trouw van vandaag een bespreking van een boek van een Tilburgse bestuurskundige over een vergelijking van de Angelsaksische democratie en de NL-se, waarbij je m.i. dat laatste rustig kunt vervangen...

Het nieuwe leren onder vuur

Een artikel in het Eindhovens Dagblad van vandaag, met daarin ‘intensieve leerlinghouderij’ en het verzoek om nieuwe onderwijsvormen een kans te geven een beter alternatief te zoeken.