Auteur: Sjaak Evers

An UnAmerican Business

Donald Kalff heeft zijn boek "ONAFHANKELIJKHEID VOOR EUROPA, het einde van het Amerikaanse ondernemingsmodel" vertaald in "AN UNAMERICAN BUSINESS". Zie zijn website .

Scandinavisch Model

Frank Kalshoven daagt de PvdA uit in de volkskrant van vandaag, om duidelijk te maken waar ze nu staan. Wat ons betreft doen alle politieke partijen dat, en dat niet alleen wat de publieke...

Frans Waals overleden

Vandaag staat in de krant dat Frans Waals is overleden. Velen van ons herinneren zich Frans mogelijk als markant aanwezig op onze eerste Conferentie Juni 2004. Ter herinnering aan hem de prachtige, erg Rijnlandse...

Stork

Kennelijk zijn er ook nog managers met een rechte rug. Groeten, René van Gerwen

Jaap Peters

Bekend van het krachtige beeld van de Intensieve Menshouderij, maakt ook in dit interview o.a. verdere vergelijking met landbouw en veeteelt. 

U kunt de wereld redden

Artikel is door Ode met toestemming bewerkt en overgenomen van Ervin Laszlo: The Chaos Point: The World at the Crossroads (Hampton Roads, 2006, ISBN 1571744851). Op 24 oktober 2006 komt Ervin Laszlo voor Ode...