Auteur: Sjaak Evers

Stork

Kennelijk zijn er ook nog managers met een rechte rug. Groeten, René van Gerwen

Jaap Peters

Bekend van het krachtige beeld van de Intensieve Menshouderij, maakt ook in dit interview o.a. verdere vergelijking met landbouw en veeteelt. 

U kunt de wereld redden

Artikel is door Ode met toestemming bewerkt en overgenomen van Ervin Laszlo: The Chaos Point: The World at the Crossroads (Hampton Roads, 2006, ISBN 1571744851). Op 24 oktober 2006 komt Ervin Laszlo voor Ode...

Rijnlands eiland in A-A omgeving

In BusinessWeek van 17 juli staat een aardig artikel over de Medische zorg aan de Oorlogsveteranen in de US: een organisatie van 154 ziekenhuizen en 875 klinieken, zo te zien een fraai voorbeeld van...

Richard Sennett

Afhankelijkheid_is_niet_vernederend is mooi artikel van Bas Heijne (NRC Maandblad Aug 2006) met Richard Sennett over Sociaal kapitalisme. Erg Rijnlands !

Private equity

Het NRC startte artikelenserie "Het nieuwe kapitaal", over ‘private equity’-fenomeen; verhelderend en leerzaam over deze meest recente expressie van oprukkend Anglo-Amerikaans denken en werken.