24 sep 2020 Rijnland Praktijk Festival

Dit jaar had het Festival de vorm van het Rijnlandplein binnen het Grootste Kennis Festival van Nederland. Een geslaagde formule, met allerlei mooie invullingen: naast de praktische verhalen ook goede gesprekken over achtergronden daarvan ! Zelf was ik bij 7 workshops. Hieronder daarover meer.

  1. Deep Democracy.
    Het idee blijft geweldig: de minderheid laten aansluiten bij de meerderheid door het besluit van de meerderheid te verrijken met de wijsheid van de minderheid. De praktijk is heus niet gemakkelijk: het samen leren, samen leven en samen werken is niet eenvoudig, zeker niet als je maar 40 min. hebt, de akoestiek slecht is, er veel mensen zijn, de ruimte beperkt is en de de afstand 1,5 meter moet blijven …

2. Balans tussen markt en staat.
Jaap Peters spreekt in de kerk, waar de akoestiek ook slecht is. Zijn boodschap is toch heel helder:
– op het niveau van de samenleving (macro): let goed op wie je stemt 17 maart volgend jaar, bij de landelijke verkiezingen: welke politieke partij pleit voor (opschuiven richting) balans tussen markt en staat.
– op het niveau van organisaties (meso): coördinatie aan de basis, in de leefwereld, ondersteund door de systeemwereld, die de leiding over geeft aan de leefwereld (zie ook foto bij workshop 6) . Helder onderscheid tussen wat doelmatig is voor een organisatie en wat doelmatig is voor de samenleving
– op het niveau van het individu (micro): het gesprek met de ander begint met de blik op de ander en daarmee de erkenning van de ander (gebaseerd op Levinas). Helder onderscheid tussen Reality & Control (Een dashboard is dan handig, net als in de auto) en Planning & Control.

3. Samenwerken i.p.v. vechten
Ninke van der Kooij (Klachtencommissaris bij de Gemeente Enschede, Rijnlander van het jaar in 2018) brengt een praktisch verhaal over klachten (de akoestiek is hier een verademing): maak er gebruik van, een klacht is een wat ongelukkige verpakking van praktische wijsheid, beschouw het als een kans om te leren, als klagende burger en als aangeklaagde professional. De gemeentelijke organisatie komt er door in beweging: ambtenaren worden opener en oplossingsgerichter. Ze merkt zelf ook stevig hoe het maatschappelijk klimaat harder wordt, houdt een hartstochtelijk pleidooi voor blijven samenwerken !

4. Werkplezier
5 dames van de Stichting Zorgcentra de Betuwe (van Ruth Maas, Rijnlander van het jaar 2019) houden een prachtig en praktisch verhaal over hoe Rijnlands samenwerken en Corona bij hen gaan. Er stond geen tijdsdruk op het Rijnlands gaan samenwerken. Lijntjes zijn korter en daardoor kun je beter afstemmen en ben je met elkaar sneller. Mooi te horen hoe het bevalt om baas op je eigen werk te zijn: uitdagend, maar meer werkplezier.

5. geopolitieke financiële markten
Jaap Peters interviewt Marjolein Quené over haar boek over de Managementmaatschappij = de Intensieve Menshouderij voor Jaap (zie boven). De menselijke maat/waardigheid komt er niet in voor. Marjolein stelt mooi (naar Hannah Arendt): focus op de uitkomst is prima, maar welke som maak je, en: wie maakt de som. Instrumenteel lijkt alleen maar neutraal, niet politiek. Ze stelt terecht waar geopolitiek de macht zit, bij de financiële markten, hoe die niet geraakt worden door Corona. Rijnlands zou op zijn minst moeten kunnen in de privésfeer, in de politieke en in de maatschappelijke sfeer. Rijnlands is in Nederland wel erg overgoten met een Angelsaksisch sausje.

6. Van voor naar achter, van links naar rechts (zie boven)
Deze tekst (van het liedje) geeft fraai aan wat Rijnlands organiseren is, volgens Harold Jansen en Jaap Peters. Een canvas van hen stelt ieder in de subgroep in staat om van rijnlands organiseren een concreet beeld te krijgen.

7. Vonken i.p.v. vinken
Het heldere en krachtige pleidooi van Rob Fijlstra over de onvermijdelijkheid van rijnlands organiseren. Hij nodigt mooi ieder uit een persoonlijk verhaal te brengen, ik mag onder de titel: vonken i.p.v. vinken.

Gelukt om in Corona-tijd toch een mooie mix van workshops aan te bieden. Deventer blijkt overigens ook een mooie stad. Moeite waard dus. Volgend jaar weer, hoe dan ook, zou ik zeggen !

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *