CDA over Rijnlands

Eind oktober 2019 verscheen van het CDA: Zij aan zij, Toekomstperspectief voor NL in 2030.

In Hoofdstuk V. Voorbij systeemdenken: naar dienstbare instituties staat onder punt 4. Menselijke bloei en economische groei een alinea onder de kop Rijnlands denken en daarna een alinea over Brede Welvaart als nieuwe richting.

Aan het slot de Uitnodiging om mee te denken, met onder Anders kijken 15 Wendingen van denken en doen in politiek en samenleving. Punt 14 begint met: In het brede welvaartsbegrip staat het Rijnlands model voorop …

Er ontbreekt wat mij betreft nog heel wat :

  • Rijnlands is in oorsprong (bij Michel Albert) een etiket voor een vorm van kapitalisme, niet meer en niet minder
  • vertrouwen in het vakmanschap van de professional in de werkgemeenschap (de meeste mensen deugen, les van Rutger Bregman) is het uitgangspunt voor organiseren in zorg, onderwijs et cetera.
  • ecologische grenzen, die ons uitnodigen na te denken over en te doen richting een wereld zonder economische groei (les van Kate Raworth),

    maar toch …

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *