Groter denken, kleiner denken

Groter denken, kleiner doen is de oproep die Herman Tjeenk Willink (HTW) doet in zijn Essay met gelijknamige titel. Fraai en helder zoals hij beschrijft hoe een normatief gat is gevallen met het verdwijnen van de verzuiling, met de verzakelijking van het publieke domein. Uiteindelijk beschouwen we ook de rechtspraak als een bedrijf, waardoor de democratische rechtsorde (met als sleutelwoorden: tegenwicht, tegenspraak en tegenwicht) in gevaar komt, en het recht van de sterkste gaat gelden !!

4 vragen krijgen de aandacht in 4 hoofdstukken:
1. Waarom is het publieke debat zo pover? Het belang van het publieke debat.
2. Waarom is de ruimte voor burgerinitiatieven beperkt? Geen vertegenwoordigende democratie zonder maatschappelijke democratie.
3. Waarom is de ruimte voor professionals op de werkvloer beknot? De kwaliteit van de uitvoering bepaalt de geloofwaardigheid van de overheid.
4. Waarom worden rechters van ambtsdragers tot ambtenaren? Zonder onafhankelijke rechters geen democratie.
Deze 4 factoren hollen de democratische rechtsorde uit.

Er is ook een mooi soort tussen-hoofdstuk over Europa, over de herijking van Europa als normatief concept: De nationale democratische rechtsorde kan niet zonder Europa. Hier komt:
– de sociale markteconomie als model van de toekomst op tafel, met een referentie naar Angela Merkel.
– in het kader van de republikeinse burgerschap-s-traditie de citoyen aan de orde, zoals we die leerden van Piet Moerman.

Vooral hoofdstuk 3 vind ik boeiend. Hier analyseert HTW fraai hoe professionals om te gaan hebben met:
– beleid en geld van beleidsbepalers resp. financiers
– de normen van hun beroep, hun professionaliteit
– hun patienten, leerlingen of clienten, allen verschillende individuen.
Hier zou een verhaal over Rijnlands organiseren een fraaie aanvulling zijn.

Groter denken gaat over de maatschappelijke context van wat je doet; anders gaat (voordat we het goed en wel in de gaten hebben) de democratie eraan. Kleiner doen gaat over: openbaar burgerschap invullen, d.w.z. je stem verheffen; het openbaar bestuur kan niet zonder !!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *