2017 03 31 Pre-constituerend Beraad Rijnland Instituut

Deelnemers aan het gesprek: Alieke, Fred, Sjoerd, Sjaak, Eduard en Mauk.
Uitkomst van het Gesprek:

2017 03 31 Mind map uit Prec-c Beraad