2018 06 11: 3-de Sociale Top, in Utrecht

Ook deze Top vind ik geslaagd: inspirerende initiatieven en mensen gezien, gesproken en gehoord. Ik mocht
– de 3 gesprekken begeleiden op de zonnige Biologische tuinderij van de prachtige mensen Floor en Jan,
– mensen ontmoeten als Ton Kunneman en Mats Horbach,
– goede verhalen horen tijdens de afsluiting ’s avonds.
Sociale Top blijft een krachtig fenomeen ! Details volgen hieronder.

Deelnemers van de Sociale Top zijn:

  1. Actieve burgers en vrijwilligers;
  2. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers;
  3. Politici en ambtenaren;
  4. Creatieven, zoals architecten, social designers, film- en theatermakers, etc.

De doelen van de Sociale Top zijn: 

  1. Met de deelnemers zo concreet mogelijk bijdragen aan oplossingen voor dilemma’s en vraagstukken in het sociaal domein, in dit geval specifiek voor de gekozen locaties in en om Utrecht;
  2. Nieuwe vragen, ideeën en oplossingen binnen het sociaal domein naar boven halen;
  3. Deelnemers inspireren om hiermee ook in hun eigen situatie aan de slag te gaan;
  4. Persoonlijke banden scheppen tussen de innovators van nu en de toekomst, het netwerk vergroten van de deelnemers.
  5. Deelnemers inspireren vanuit verschillende, verrassende oogpunten naar problemen te kijken, niet alleen vanuit de eigen expertise, rol.

Het thema is deze keer: Kleine oplossingen voor grote uitdagingen. Mijn rol is weer gespreksbegeleider te zijn op een locatie:

Het weer zit deze keer mee, dus Biologische tuinderij ’n Groene kans in Groenekan bij Utrecht én de tuinders kunnen prachtig stralen. Floor en Jan hebben een soort mid life – vraag: we doen tuin al 18 jaar, gaan we zo verder de komende 18 jaar of kunnen we een sprong maken?

3 groepen van gem. 10 personen komen achter elkaar ieder ongeveer vijf kwartier langs. Floor en Jan krijgen heel veel suggesties, op allerlei niveaus. Ik sorteer ze als volgt uit:
1) persoonlijk:
— logisch dat je veel ‘ja, maar’ zegt (jullie zijn al 18 jaar bezig en hebben al veel gedaan/geprobeerd), vraag is of je dat nu vooruit helpt
— tel je zegeningen
— zie de waardering die je krijgt, ons enthousiasme erover en geniet voortdurend van een en ander !
2) business plannetje zou kunnen zijn:
— veruit de meeste van de ongeveer 1700 inwoners van Groenekan als terugkerende klanten krijgen (nu slechts zo’n 10 van de 1700)
— schuur ombouwen tot locatie waar partners (al of niet met studenten/stagiaires) hun dingen kunnen doen, stapjes kunnen proberen (educatie, koken) met behulp van jullie, jullie groenten en jullie expertise
— Jan zijn ervaring in zijn bosbouw advies werk meer combineren met Floor haar business, passie en kwaliteiten
– communicatie plannetje zou kunnen zijn:
— product en achterliggend idee en gevoel daarbij en entourage communiceren: ‘Food van Floor’: biologisch groenten, al of niet in de vorm van kleine hapjes
— studenten maken vlogs: over tuinderij, over Floor en Jan en over wat zij waar waarom en hoe doen, en over dat en waarom zij (studenten. jongeren) enthousiast zijn over een en ander
— lokale tv uitnodigen
3) strategie vraag en aanpak:
— waar wil je over 20 jaar zijn, stel dat je daar bent: wat zie je daar dan ?
— steeds: kleine stapjes (laten) zetten en zien wat effect is, en dan afhankelijk van het effect opnieuw kleine stapjes zetten en opnieuw zien, etc.
— jongeren zijn enthousiast, jullie zitten op een prachtig spoor.

Erg leuk om (naast bekenden zoals Bart, Frank, Gerard, Jeroen, Jacquelien, Senna, Rene, etc..) nieuwe mensen als:
– Carolien, werkzaam in het Sociaal domein van de gemeente Barendrecht (collega van Bart) te ontmoeten
– de jonge, Eindhovense ‘social designer’ Mats te ontmoeten, te horen, te spreken
– de zeer indrukwekkende, ervaren Ton uit Apeldoorn (voor de tweede keer, ook op de 1-e Nationale dialoog in Mei in Utrecht) te ontmoeten en te kunnen spreken.

Afsluiting van de dag was mooi, indrukwekkend (ook door Eric Corton en de Muziek):
– Miranda Bakker (Mis(s) Nederland), over: Minder regels, meer voorzieningen
– Kirsten van de Hul (Tweede Kamer lid voor PvdA): overlevende van geweld achter de voordeur
– Dwight van de Vijver (wijkagent): via rappen verbinden !
– Syrische kapper Maher: niet eerst in Sint Annaparochie taal leren, maar meteen ook (in Utrecht en Rotterdam) kapperszaken beginnen:

Ik zie uit naar de volgende Sociale Top, houd me aanbevolen om dan weer op een locatie gesprekken te begeleiden …

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *