Op naar de Rijnlandse kaart van Nederland zijn we begonnen in het Zuiden !

Met zo’n 25 mensen (enkele bekenden, vele nieuwe mensen!) maken we 18 mei 2018 een mooi begin. In vier subgroepen delen we welke bedrijven / organisaties / initiatieven inspireren, bespreken we vervolgens wat het is dat inspireert. Met elkaar maken we een mooie, leerzame en vruchtbare middag!

Mooi om te zien trouwens hoe zo’n Netwerkmiddag toch weer een functie vervult. Nieuwe mensen (bijv. vanuit organisaties die met zelforganisatie aan de slag gegaan zijn, bijv. in het kader van Radicale vernieuwing) gebruiken zo’n middag om kennis op te doen over Rijnlands (er is ook weer belangstelling voor Da’s toch logisch). Mooi ook hoe mensen uit het Zuiden net even wat gemakkelijker kunnen aanhaken bij een Netwerkmiddag bij hen in de buurt!

In het begin staan we stil bij het plotseling overlijden van onze Remmelt Schuuring. Prachtig wat hij gebracht heeft: werknemersproductiecooperaties, met mooie namen. gekoppeld aan creativiteit met het woord ‘gewoon’: schoongewoon, gewoondoen, etc. Vreselijk dat hij er plotseling niet meer is. Sterkte voor familie en vrienden!

In de subgroep waar ik me bij aansluit, maken we eerst goed kennis met elkaar, daarna komen boeiende initiatieven op tafel, initiatieven die niet de gewone, dominante weg volgen, die daarentegen iets bijzonders doen.

Het blijkt zinvol om halverwege de middag even plenair te delen wat er in de vier subgroepen gebeurt. Op tafel komt hoe dilemma’s bron van ontwikkeling zijn. Mensen maken na de ‘break’ ook van de gelegenheid gebruik om van subgroep te wisselen.

In onze ten dele (dus) nieuwe subgroep vervolgen we met een dilemma (wat te doen met een zelfsturend team dat niet goed presteert). We bespreken (getriggerd door andere delen van onze hersenen, onder invloed van opleidingen die we gehad hebben) het risico van terugvallen in oude denksporen/routines/mechanismen (bijv. crisis of groter groeien impliceert hierarchie)

Daarna gaan we verder over wat voor deelnemers aan onze subgroep essentie is van Rijnlands. Een iemand formuleert het dan weer fraai, krachtig en prachtig: de client heeft de regie, dat vergt: de professional heeft de regie, dat vergt: de leiding en de staf ondersteunend.

Tot slot bespreken we in onze subgroep ook (met verwijzing naar verhaal erover van Jaap Peters in laatste Slow management): ‘professionele ongehoorzaamheid’ (praktisch wijsheid): op grond van je vakmanschap beslissen om (verticaal of horizontaal gemaakte) protocollen in de voorliggende situatie niet te volgen. Het verschil tussen ‘moet’ en ‘moed’.

Bij de plenaire afsluiting komt op tafel dat we veel ‘zorg’ op onze lijst van Rijnlandse initiatieven hebben, dat (we kunnen nagaan of) er ook zijn in de sfeer van sport, onderwijs, bedrijven, etc.. Stand van een versie van de Rijnlandse kaart is te zien bovenaan in de rechterkolom van www.rijnlandse-expeditie.nl.

De borrel na afloop levert nog weer nieuwe, aangename en zinvolle contacten en gesprekken op! Kortom: mooie, vruchtbare middag. Dank aan ieder, speciaal aan mijn collega’s, die mee organiseerden en mee uitvoeren: subgroep gesprek begeleiden en eruit rapporteren in de plenaire delen van de bijeenkomst: Poul Bakker, Loes Vialle, Jan Tops en Rob Lommerse !

We kunnen iets dergelijks als deze middag ook in andere windstreken volgens mij prima doen, om te komen tot de Rijnlandse kaart van Nederland. Af en toe ook om een nadere reden een Netwerkmiddag in een windstreek doen blijkt ook te overwegen !

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *