Stichting Perikles: thema’s: van idee naar uitvoering brengen

Vanmiddag (door Sjoerd Hania) gesproken met Michel van den Brun, initiatiefnemer van de Stichting Perikles:

– Ze gaan voor nieuwe ideeën, ze zijn Ideeënfabriek. Hun domein is het derde domein, het maatschappelijk middenveld, met de burger, met/tussen Overheid (bestuurders) en Markt (ondernemers).
– Ze gaan voor democratisering van de democratie (overheid, politiek), ‘next level democracy’, en: ze gaan voor democratisering van de economie (markt), ‘next level economy’ zou ik dat noemen.
Thema’s die ze voor ogen hebben:

  • maatschappelijk relevant ondernemerschap;
  • arbeid en arbeidsmarkt;
  • welzijn, volksgezondheid en zorg;
  • inkomen en pensioenen;
  • informatie- en kennismaatschappij;
  • burgerschap en participatie;
  • duurzaamheid en innovatie;
  • toekomstbestendige economie;
  • leven, wonen en ruimtelijke ordening;
  • creativiteit en vitaliteit

– Bedoeling is om  ideeën van bestaande denktanks/discussie- of dialooggroepen via beleidsvoorstellen en projecten handen en voeten te geven
– Hun methode bestaat per thema uit een Droomtafel, een Thematafel en een Werkplaats, verspreid over 2 jaar. .
– Perikles wil zo een traceerbaar spoor van beleidsvoorstellen en projecten op gang brengen
– Idee is om uit laatste stap kosten uit eerdere stappen te vergoed te krijgen.
– Perikles is op zoek naar ‘representanten’ van netwerken/organisaties met themagroepen. Ze bieden de kans op een groter resultaat van elke tafel, meer dan alleen een publicatie !! Voel je vrij om je te melden !!

Al met al wat mij betreft een mooi cluster van thema’s en initiatieven/ideeën, van trekkers/boegbeelden en een bescheiden organisatie daaromheen.

Als Rijnlandse beweging in NL zijn wij druk op het meso-niveau (Rijnlands organiseren), niet zozeer op het macro-niveau. Ik ga daar (voorlopig) ook niet mee aan de slag.

Ik ga een afspraak maken met Sandra Verbruggen, die Onderwijs trekt binnen de organisatie rondom boegbeeld Jan Rotmans, ook kijken of zij iets aan zorg doen (met Jos de Blok), ook kijken of zij verbinding zouden kunnen willen maken met Stichting Perikles …

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *