2017 05 17 Prachtige Rijnland Praktijk Dag

Vandaag was de Rijnland Praktijk Dag bij S2M op Strijp S in Eindhoven. Ongeveer 70 mensen (deels bekenden, deels nieuw voor elkaar) maakten met elkaar een inspirerende dag. Mooi om te zien hoe bijvoorbeeld mensen samen op verkenning zijn: vanuit de Gemeente Enschede, vanuit een schoolbegeleidingsdienst rondom Purmerend, etc.. Koplopers en Workshops, lekker eten en boeiende deelnemers, het was er allemaal. Alle reden om de datum voor de volgende Rijnland Praktijk Dag, 14 maart 2018 vrij te houden!

Jesse FAllereerst krijgt Jesse Frederik de vloer. Hij is van Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, dat hij schreef samen met Rutger Bregman, beiden van de Correspondent. Prachtig hoe hij illustreert hoe de Kafka-eske administratieve werkelijkheid en de materiële werkelijkheid uit elkaar lopen! Hij geeft fraaie voorbeelden uit de Forensische sfeer, vanuit de GGZ (zie foto) en vanuit de wereld van de autoverzekeringen. Geen mens die gewoon naar de casus kijkt, er worden gewoon regels toegepast. Hij roept op tot verzet tegen de Bureaucratie.

Rode draad door de dag heen is de voorbereiding en de viering van de verjaardag van Oma, die 90 jaar wordt, door Rol & Co. Het Angelsaksische en het Rijnlandse organiseren botsen hard met elkaar, in de persoon van Oma’s nichtje Marijke. Een fraaie update van het verhaal zoals we dat ook zagen op het allereerste Rijnland Congres, 10 jaar geleden. Nu wil Marijke aan het begin meteen een Event aanmaken op Facebook, nu is Oma aan het einde slechts aanwezig via een Livestream.

Daarna zijn er parallel 4 sessies van Koplopers:
Niekee uit Roermond, door Sjef Drummen met twee leerlingen, die overigens mooi de gehele dag ‘hosten’,
Stichting Familiehulp, door Jaap Peters met iemand van Familiehulp zelf,
– Gemeente Nijkerk,
Part-up.
Ik ben aanwezig bij de Gemeente Nijkerk,
– zowel vanwege DeLimes ZuidoostBrabant
– als vanwege mijn Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken.
Het was zeer de moeite waard, voor mij maakt zo’n verhaal alleen al de dag de moeite waard!

NijkerkWat blijkt uit het verhaal van (op de foto van links naar rechts) extern begeleider Menno Spaan, ‘teamcoach’ Wilbert Pastoor en ‘spelverdeler’ Jo Caris:

– Bij de 3 Decentralisaties in het Sociale domein van de Rijksoverheid naar de Gemeente is het verhaal: eerst de transitie en dan de transformatie. Het verhaal is een prachtig voorbeeld van de transformatie na de transitie.
– De Gemeenteraadsverkiezingen in Nijkerk (40.000 inwoners, een Gemeenteraad met 27 zetels, ongeveer 250 ambtenaren) in 2014 brengen een coalitie aan de macht, die gaat voor: stevig bezuinigen en echt anders werken. Dat laatste brengt partijen meer bij elkaar dan ideologische opvattingen ze van elkaar doen verschillen! Ieder heeft zo zijn eigen redenen: de een wil einde maken aan de bureaucratie, de ander wil bewoners betrekken bij het bestuur, etc..
– Betrokkenen vonden elkaar op:
—- de Gemeenteraad gaat aan de slag met de bewoners van de stad,
—- de ambtelijke organisatie met de ambtelijke organisatie.
– Het proces is begonnen met een Startdag, georganiseerd door enkele bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Daarna is een Stuurgroep opgetuigd.

– In de samenleving zijn zorgvuldig 5 clusters gevormd, met alles bij elkaar 200 mensen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het Cluster Leefstijl, met daarin o.a. cultuur en sport. Sportsector kwam met 12 kandidaten voor het cluster. Zij zijn gevraagd een iemand af te vaardigen en met de afgevaardigde te regelen dat die met de andere 11 contact onderhoudt. Meer details zijn te zien op www.samenaanzet.nijkerk.eu, zeer de moeite waard !
– In de ambtelijke organisatie zijn 28 zelfsturende teams (en 4 gebiedsteams) geformeerd, met teamcoaches (voor de teams) en spelverdelers (voor de verbinding tussen de teams). Cruciaal moment in de ambtelijke organisatie was dat het Management Team collectief besloot een stapje terug te doen. Daarna zijn kwartiermakers gaan opzoeken waar teams behoefte aan hadden. Er zijn toen voor de ambtelijke organisatie 4 resultaatgebieden gedefinieerd
– Dynamiek is bij de vorming van de 5 clusters en van de 28 zelfsturende teams hetzelfde: je geeft verantwoordelijkheid aan een groep, de groep gaat daar dan niet meteen mee aan de slag !
– Minimaal zijn er 4 rollen in elk team: zorg drager, netwerker, controller en ontwikkelaar
– Insteek is ook geweest: als je beweegt, is de kans het grootst dat je goed uit dit transformatieproces komt
– Resultaten kwamen snel. Bijzonder element is de Klussenbank. Ongeveer de helft van de ambtenaren is via die bank intern aan ander werk gekomen. 23 FTE’s zijn vertrokken, waardoor bezuinigingen gerealiseerd zijn.

– Essentieel is dat er kanteling plaats vindt in 3 domeinen tegelijk:
—- de samenleving, de bewoners van de stad: verantwoordelijkheid nemen voor het bestuur,
—- het politiek-bestuurlijke (de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders): kaders en prioriteiten stellen,
—- de ambtelijke organisatie, participeren in raads- en bewoners initiatieven.
Alle drie waren ze spannend, zijn ze spannend en blijven ze spannend, bijvoorbeeld door dat er nu de verkiezingen (in 2018) aankomen
– Samenredzaamheid in de samenleving consequent doorvertaald vergt zelfsturende teams in de ambtelijke organisatie; consequentie van: Practice what you preach!
– Elke transformatie is maatwerk, duurt lang en is ingewikkeld
– Na de verkiezingen van 2014 nam de gemeentesecretaris contact op met:
– Menno Spaan van Haagse Beek was de externe begeleider!

’s Middags ben ik afwezig van 14.30 uur tot 16.30 uur, vanwege start van de organisatie van de Avond van de Dialoog op de TU/e komend najaar.

Ik maak nog een mooi stuk mee van de interessante workshop van Eelco Bilstra: Beyond Budgeting. Zijn verhaal/workshop bestaat uit 3 delen:
1. Je moet als organisatie (intern) de basis op orde hebben. Daarmee bedoelt hij dat klanten rekeningen betalen, op tijd. Cash beheer e.d.
2. Je moet daarnaast (extern) leveren wat medewerkers willen: management informatie, budgetten …
3. Goedwerkende ideeën. Boeiend weer te horen van de Zweedse Handelsbanken:
– de 12 principes van Beyond Budgeting komen kennelijk van hen
– zij hebben slechts 2 KPI’s:
—- de cost/income ratio
—- werknemerstevredenheid !!

Na mijn terugkomst kon ik nog mooi mee kort stil staan bij het 10 jarig bestaan van Slow management, dankzij de niet aflatende inspanningen van Walter van Hulst en Jaap Peters. Het beste wat sympathisanten van het Rijnlandse kunnen doen is een abonnement er op nemen. Ik vind het de moeite waard, de succesverhalen (en de mooie uitvoering) over de volle breedte steeds weer inspirerend!

Zo’n dag levert allerlei dingen op. Ik noem er drie:
– 31 mei ontmoeten DeLimes onderwijs mensen elkaar bij Niekee in Roermond. Ik kan van de gelegenheid gebruik maken ook een keer bij Niekee te zijn.
– 21 juni ontmoeten enkele mensen die in de gewesten de Netwerkmiddagen organiseren elkaar bij Monica de Vente. Ik kan helaas niet, blijf wel graag op de hoogte!
– Mona van Zelst wijst me op www.deallinclusivewijk.nl.

Kortom gewoon een hele mooie dag: inhoudelijk en qua mensen !! Dank aan Henk Hogeweg, Jaap Peters, Harold Jansen, Carona de Groot, de 2 leerlingen van Niekee, en alle anderen die mee georganiseerd hebben.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *