2016 1 maart Rijnland Praktijkdag #1

Was me een mooie dag: prachtige entourage (S2M, Strijp S, Eindhoven), veel mensen (zo’n 130), veel workshops (4 x 8 = 32), veel te beleven, veel te leren ! Hieronder volgt een korte impressie van mijn kleine stukje van deze geslaagde dag. Mooi dat Rijnland Praktijkdag #2 al staat voor 7 maart 2017 !

Aftrap is van Harold Janssen. Essentie van het Rijnlandse is dat de mens centraal staat. Eigenlijk komt dat heel sterk terug in de 2 workshops die ik ’s ochtends volg: een over (Burgerschapskunde bij het Summa-college, Middelbaar Beroeps)onderwijs en een over (de bijzondere tocht van Jaap Peters gekoppeld aan TSN Thuishulp en Buurt)zorg.

Vervolgens krijgen Henry Kalb en Eric van der Steen de vloer. Fraai hoe ze aandacht vragen voor ‘the defining moment’: het moment net voor dat je de vloer op gaat !  Zij geven 4 factoren die ons daar van kunnen weerhouden:
1. bang zijn om voor schut te staan
2. bang zijn om de controle te verliezen
3. we denken dat we geen verhaal hebben
4. we denken dat het verhaal niet de moeite waard is…..

Eerste workshop voor mij is met Peter Berkers en 4 studenten, allemaal van het Summa-college uit Eindhoven, waar zij vandaag staan voor het vak Burgerschap. Ik heb verbinding gekregen met Peter door Eindhoven in Dialoog, vervolgens werd Peter een van de Rijnlandse Doeners in Da’s toch logisch. Nu staat hij hier, weer een stukje Burgerschap in te vullen met/voor 4 studenten: Mike, Bram, Victor en Leila. Wat een mooi gezelschap, van stralende, krachtige talenten! Ik denk dan al weer snel: het komt wel goed met de wereld !!

Peter Berkers heeft vooral 2 motto’s:
1. Zijn uitdaging voor de studenten: word ondernemer van je eigen leven! Hij hanteert daarbij de beeldspraak van de auto: kom van de achterbank, pak het stuur!
2. Zijn uitdaging qua onderwijs: niet afvinken maar aanvonken ! Hij wil niet klassikaal, hij wil studenten uit hun comfortzone, hun identiteit, hun talent, hun motivatie laten ontdekken en laten ontdekken wie ze willen zijn.

Peter zijn jaarlijkse hoofdschotel voor de studenten is 3 zogenaamde Burgerschapsdagen verspreid over het jaar (waar ze dan 3 x 8 = 24 uren kunnen schrijven van de 40 die ze in een jaar moeten doen), met workshops door de studenten zelf en met mensen die verhalen komen vertellen (storytelling), een en ander a la de Rijnland Praktijkdag ! Meestal moeten studenten aantal regels schrijven over workshops waar ze aan mee gedaan hebben. Laatste vraag die ze moeten beantwoorden is steeds: wat heb je geleerd (vergelijkbaar met de vraag die Harold Janssen ons ook stelt aan het einde van deze dag).

Mooi is dan hoe studenten bijvoorbeeld de loonstrook  en  de financiële calculatie die ze zien in hun bijbanen mee nemen naar school, om daar te leren wat een en ander betekent. Verder gaat het over Eindhoven in Dialoog, over TEDx for Youth, Klasvertegenwoordiger zijn, verschillen in docenten, over hoe leerlingen energie geven aan docenten, als docent positief zijn naar studenten, spelregels die middel i.p.v. doel zijn, passie, groei, Inspectie, etc.. Boeiend, inspirerend !

Peter heeft zijn werkwijze ontwikkeld doordat hij altijd vakken ‘onder de streep’ heeft gegeven. Docenten hebben veel meer ruimte dan ze denken. De as, waar onderwijs om draait is de relatie tussen docent en student ! De docent moeten echt van jonge mensen houden….

Tweede Workshop voor mij is bij Jaap Peters, die heel open (veel mogen we niet Twitteren!), buitengewoon boeiend vertelt over wat zich afspeelde en afspeelt achter de coulissen van het spel rondom de Surseance van TSN Thuiszorg en de Stichting Familiehulp van Buurtzorg.

Deel van het geheel is spraakverwarring. Je moet thuiszorg (gefinancierd door de 5 verzekeraars van dit land) onderscheiden van thuishulp (gefinancierd door gemeentes). Thuiszorg wordt gedaan door wijkverpleegkundigen. Thuishulp is vooral (maar niet alleen) schoonmaken. Bij Buurtzorg werken nu ca. 10.000 mensen, 8.500 in de thuiszorg, 1.500 zijn thuishulp, die werkzaam zijn bij Buurtdiensten. TSN Thuiszorg is oorspronkelijk schoonmaakbedrijf, die er thuishulp bij is gaan doen. Ze zijn onderdeel van de ADG-groep, van de familie van Riemsdijk. Ze heten dus Thuiszorg maar leveren dus in de zin van financiering thuishulp. Hieronder gebruik ik woorden en namen zoals ze in de media staan …

Kosten zijn waar het allemaal (teveel) om draait. TSN vraagt gemeentes 27 euro per uur. Er is een recent, zogenaamd onafhankelijk/wetenschappelijk rapport van Berenschot dat het werk niet voor minder dan 27 euro kan. Buurtdiensten doet het werk echter voor 23 euro. Angelsaksisch organiseren (met veel overhead, management en ondersteunende diensten) is duurder dan Rijnlands organiseren! Klanten/gemeentes blijken niet (meer) bereid ‘overhead’ te betalen …

Het gaat om de wereld waarin mensen werken die weinig verdienen, voor mensen die weinig geld hebben ….

Jaap schetst het gehele proces chronologisch (hier dus zonder details):
– 27 nov vraagt TSN Thuiszorg Surseance van betaling aan.
– Maandag daarna houdt Jaap een lezing voor een zaal, waar ook Staatssecretaris van Rijn in zit. In het gesprek na afloop stemt v Rijn in met Jaap zijn suggestie om na te gaan of Buurtzorg belangstelling heeft voor TSN Thuiszorg.
– Jaap, Jos de Blok, Henk Hogeweg en Ard Leferink doen een voorstel, dat de instemming krijgt van Van Rijn/Min. van VWS, de bewindvoerders, het FNV en de VNG.

De 307 betrokken gemeentes en wethouders blijken echter in grote getale negatief, met motieven als:
– de gemeentes bedachten/-denken zelf alternatieven …
– niet de professional heeft de regie, maar de ambtenaar heeft de regie …

22/23 gemeentes zijn nu over naar Buurtzorg, 3000 a 3500 mensen kunnen over naar Buurtzorg …
Goed te lezen dat Den Haag nu ook over gaat naar Buurtzorg !

FNV-ers zijn bezig te trekken langs gemeentehuizen (Bronkhorst, Aalten, Winterswijk, Oldenbroek, etc), om wethouders (en hun ambtenaren) te bewerken. Dit krijgt geen/nauwelijks aandacht in de reguliere media (tv, kranten), wel op Sociale media (#iksteundethuiszorg), letterlijk een onderstroom.

Jaap verwijst ons naar een artikel in Slow Management #31: Echt veranderen is een politiek proces.

Workshop 3 en 4 gingen voor mij over Slow Management. Ik heb 2 x mee nagedacht over wat te doen met dit mooie blad, nu het meer dan ooit op zichzelf staat. Er ontstaat een perspectief: verbinden ! De mooie (steeds een stukje vakmanschap) themanummers blijven maken, daarnaast de actualiteit vatten en duiden op een website, met jongelui die de actualiteit filmen en op de website zetten, onderzoeksjournalisten, de website van, voor en door de Rijnlandse beweging in en buiten ons land (verslagen van VS-/IJsland/Mondragon reizen en inzichten daaruit bijv.) etc., etc.. Ik wil best/graag ook deze/mijn rijnland-weblog koppelen aan zo’n website, mijn stukjes daar op maken …

Afronding is terug met Harold Janssen. Mijn antwoorden op zijn vraag naar welke kennis ik voor mezelf geproduceerd heb:
– studenten geven mij hoop !
– er is perspectief voor Slow Management !

Helaas heb ik bijvoorbeeld niet over een Rijnlands AZC kunnen horen en spreken, niet bij Ard Leferink, bij de Robot van Ruud van der Burg en bij Monica de Vente haar workshop kunnen zijn …

Je kunt niet in woorden vatten wat zo’n dag doet, oplevert …

Hopelijk volgend jaar weer …

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *