Ab H. Bouvy: SUNOS

Via het Secretariaat van DeLimes mocht ik 14 december j.l. spreken met Ab H. Bouvy. Hij blijkt autodidact, heeft zich opgeleid, is een onafhankelijke, kritische geest (analyticus, onderzoeker), een vrolijke, creatieve individualist, sociaal-anarchist, SGP-liberaal, bewonderaar van filosoof Johan Cruijff, woonachtig in Deventer, 73 jaar.

Na het (niet-afgemaakte) Rijnland (!) lyceum in Wassenaar maakt hij allerlei omzwervingen, heeft hij 7 jaar een café/jazzclub in Amsterdam. Dat gaat failliet na allerlei machinaties van Heineken. Ab gaat dan studeren op: hoe kan dit? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zit hier achter?

Dit heeft geleid tot zijn SUNOS, dat hij in 1985 publiceert. Hij hoopte daarmee business te genereren. Dat is echter niet gelukt. Hij is blijven studeren op allerlei maatschappelijke vraagstukken, waar hij uiteindelijk opstellen over schrijft, de laatste 3 jaar ‘’knijpers’’.

Uiteindelijk heeft hij een maatschappelijk verhaal:
– zodra het geld greep krijgt op vraagstukken en/of op mensen, dan gaat het mis
en hij heeft een organisatieverhaal:
– het SUNOS, het Super, Universeel, Natuurlijk Organisatie Schema.

SUNOS model v11Het SUNOS bestaat uit 3 groepen van aspecten:
1. Harmonie (Romp),
Talent en
Macht (2 benen),
Visie (Hoofd).
2. Vier factoren (Organen) in ‘de Romp’:
Werkklimaat,
Creativiteit,
Flexibiliteit en
Anticiperen op veranderende omstandigheden.
3. Drie waarden in een schil (Huid) om een en ander:
verantwoordelijkheid,
menselijkheid en
bereikbaarheid (toegankelijkheid).

In zijn eerste publicatie van 1985 introduceert hij:
– Harmonie, het klimaat van de organisatie. Het komt in de buurt van wat wij Vertrouwen noemen.
– Talent. Dat komt in de buurt van Vakmanschap, het primair proces van Professional en Klant.
– Macht. Dat gaat dan nog heel erg over de man aan de top.
– Visie. Hij geeft daarbij aan hoe automatisering het zicht op de werkelijkheid vertroebelt. Het doet mij denken aan hoe de afbeelding van de werkelijkheid wordt gezien als de werkelijkheid. Daarnaast heeft hij het over de ‘blinde hoek’ van de man aan de top. Hier bepleit hij dan het belang van creativiteit.

In zijn tweede publicatie dat jaar (een ingezonden brief naar FEM) introduceert hij zijn Vier organen en zijn Drie waarden. Het meest opvallend daarin vind ik dat hij daar Collectief leiderschap introduceert.

In zijn derde publicatie dat jaar integreert hij zijn 3 groepen van aspecten. Hij zit met het zijn geheel daarmee dicht in de buurt van onze Rijnlandse 3-ling: Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding, waar hij dan Visie aan toevoegt !

Het model is fraai; het menselijk lichaam is universeel en natuurlijk. Maar ik zeg altijd: Het maken van een model is niet de kunst, de echte kunst is mensen er mee aan de gang te krijgen! De beperkte uitwerking van het model lijkt mij Ab ook voor de voeten gelopen te hebben.

Dit vind je misschien ook leuk...

4 reacties

 1. ab h.bouvy schreef:

  Het is bijna 2 maanden later en de afbraak gaat gestaag door; wanneer dringt het tot de ‘verantwoordelijken’ door dat er hier toch echt iets moet gebeuren en dat de tijd van ‘mooie’ praatjes voorbij is. Waar blijft bijv. het commentaar van Rijnlandse zijde? Hebben we hier nu niet een clash tussen twee culturen waarbij het duidelijk is wie hier het ‘loodje’ legt. Laten we het zomaar gebeuren dat onze binnensteden vekommeren en criminaliteit, vandalisme en andere ‘nare’ zaken de kop op zullen steken, omdat er blijkbaar niemand is met ideeën om het tij te keren. O,ja, die zijn er wel, maar hun ideeën krijgen geen kans in een systeem waar domheid en hypocrisie de dienst uit maken,

 2. ab h. bouvy schreef:

  Bij het opruimen van papieren en tijdschriften kwam ik een nummer van ‘Incompany 500′ mei 2010, tegen In dit nummer zegt Sipko Schat, lid raad van bestuur van de Rabo-bank:’Rabobank is typisch Rijnlands’, als verklaring waarom deze bank tamelijk ongeschonden uit de crediet-crisis is gekomen. Inmiddels is de bank gereorganiseerd en wijkt zij, qua bestuurscultuur, niet meer af van andere banken. Dit zou mede op aandrang van de ECB gebeurd zijn. Ook hier heb ik geen protest of commentaar gehoord; dat zou je toch wel verwachten bij een bank die als ‘Rijnlands’ getypeerd wordt. Het lijkt wel hoe meer Rijnlands’ verdwijnt, hoe meer er over gepraat wordt.

 3. Sjaak Evers schreef:

  Het boeiende van dit moment is het voorstel van Jos de Blok van Buurtzorg Nederland (het voorbeeld van zeer succesvol Rijnlands organiseren op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding) om TSN Thuiszorg over te nemen, gebaseerd op een initiatief van Jaap Peters. A.s. dinsdag op de Rijnland Praktijkdag kunnen we Jaap horen over de ins en outs …

 4. Ab h. bouvy schreef:

  Ben benieuwd naar nadere berichten m.b.t. deze ontwikkelingen in de ‘thuiszorg’. Volgens de krant was de ‘overname’ niet zo geslaagd!
  Toch is het goed ook ‘positieve’ ontwikkelingen te signaleren; bij mij overheerst, helaas, het ‘slechte’ nieuws. Eindelijk wordt erkend dat er aan ‘grootschaligheid’, die waarschuwing gaf ik 30 jaar geleden al, ook negatieve kanten zitten maar men is nog niet zo ver ‘kleinschaligheid’ actief te promoten. De ‘politiek zou, wat dit betreft wat meer achter de broek moeten worden gezeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *