Duurzaamheid als wereldbeeld

Ik wijs weer eens graag de weg naar een goede lezing van Wijffels, hoewel alweer uit 2011.

A. Hij spreekt (op basis van zijn 40-jarige bestuurservaring) over de ‘overrijpe’ Industriële maatschappij. Bij ‘overrijp’ heb je ‘rot’: de consumptiemaatschappij / wegwerpeconomie, met als basis: doorgeslagen egocentrisme, culminerend in aandeelhouderskapitalisme.

Hij spreekt vervolgens over de onhoudbare manier van leven en werken van ons, over onze ‘overshoot’ en het draagvermogen van de Aarde. Hij illustreert dat met het volgende sommetje:
Overshoot

 

 

 

B. Wij hebben dus een Transitie te maken, te verhelderen met het Schema van Klaas van Egmond:Kruis van Van Egmond

 

 

Hij noemt ‘duurzaamheid’: 1. een zoeken naar en 2. een streven naar: kwalitatief betere relaties
van mens tot mens => organisatorisch (People)
van mens tot Aarde => ecologisch (Planet).
Je zou hetzelfde kunnen zeggen van Rijnlands !

C. Hij (tussen haakjes mijn termen van Rifkin) spreekt over transities op
1. filosofisch/moreel/ethisch (wetenschap) gebied:
VAN:
– atomistisch: alles scheiden/splitsen
– sociaal deterministisch, competitie
– homo economicus => Tragedy of the Commons
NAAR:
– ‘extended’ relationele ethiek: samenhang, onderlinge verbondenheid.
– op alle niveaus. Rilke: ‘Ich lebe mein leben in wachsende ringen’
– de zgn. Gulden regel: behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden
– (empathie)

2. praktisch (economie) gebied:
– ‘overshoot’ dwingt ons tot herinrichten maatschappij
– van de lineaire naar de circulaire economie, a la natuur, mimicry
– ont-globalisering, glocalisering
– Desso, Ahrend, petro- => bio-based
– Financiële sector: in zijn hok: dienend, faciliterend
– (netwerkeconomie)

3. op organisatorisch/institutioneel (politiek) gebied:
– balans competitie én samenwerken
– herwaardering rol overheden, balans overheidsregulering en marktwerking
Prisonners dilemma: ik doe het niet, omdat ik denk de ander het ook niet doet
– natiestaat moet zichzelf overstijgen
meervoudige waardecreatie, MVO/CSR. Smith ook: TMS, T of Moral S
– specialist én generalist, Industriële revolutie en Bedrijfskunde
– T-shape
– (transnationaal)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *