Het eerste Rijnlandse Doe-boek is er: Da’s toch logisch

Fotoverslag van Presentatie van Werkboek op DeLimes West Netwerkmiddag, 1 mei 2015

Ruim drie jaar geleden zijn we er aan begonnen en nu is het er! We brengen in beeld hoe Rijnlandse Doeners doen. Tegelijk stimuleren we graag mensen Rijnlands te doen! We hebben daarom 16 mensen geïnterviewd. Zij zijn op zich een boek waard; het is een fraaie variëteit aan mensen en daarmee aan verhalen. We kijken vervolgens naar hun verhalen door een Rijnlandse en door een Angelsaksische bril! Tot slot vragen we de lezer tot welk doen een en ander hem inspireert. Het is zo een Doe-boek: het gaat over doen en het nodigt uit tot doen ! Da’s toch logisch; Rijnlands is van ‘niet lullen maar poetsen’. Tegelijk is er bij ons een eerste idee van een rode draad in Rijnlands doen. 

Ruim drie jaar geleden zijn we begonnen. Sjaak Evers leek het zinvol om ja te zeggen op het verzoek van Willemijn Brouwer om mee te doen. Jurriaan Cals wilde ook graag mee doen en wilde ook graag Henk van der Steen erbij. Zo is het gekomen en daarom zijn we er nu. Een massa ervaringen en inzichten rijker en het boek is er: naar wij verwachten een bron van inspiratie over en voor Rijnlandse Doeners, voor ons een onvergetelijke ervaring.

In wat we gedaan hebben (ons proces) zijn twee niveaus te onderkennen: er is de samenwerking van ons vieren en er zijn 16 interviews die we gedaan hebben en die twee hebben elkaar natuurlijk over en weer sterk beinvloed. Ook in wat we nu hebben (het resultaat) zijn ook twee niveaus te onderkennen: de verhalen van de geinterviewden en de rode draad daarin. Hieronder gaat het vooral over de rode draad, die wij menen te ontwaren als gevolg van ons proces.

Vanaf het begin hadden wij het over: In de stap ontvouwt zich de weg; Willemijn bracht in eerste bespreking naar voren dat dit principe al het Leitmotiv was van een oom van haar. Enthousiast waren wij over de verzuchting van geïnterviewden op onze vraag: waarom doe je zoals je doet, gevolgd door: Da’s toch logisch. We stootten ook op ANNA, Altijd Nadenken, Nooit Aannemen. Dat heeft ons ook een tijd gefascineerd, zozeer zelfs dat we een tijd gedacht hebben het boek ook die titel te geven. Meervoudige waardecreatie is de deftige omschrijving voor het scheppen van diverse waarden, door gelijkwaardig aandacht te geven aan diverse belangen en belanghebbenden; een kern van het Rijnlandse, die staat tegenover Enkelvoudige, financiële waardecreatie, de kern van het Angelsaksische.

Achteraf concludeerden we dat in de wisselwerking tussen ons vieren en met de geïnterviewden deze vier principes boven zijn komen drijven! We zijn er in ons proces een tijdje alle vier tegelijk door geboeid geweest. Ze zijn volgens ons alle vier logisch voor Rijnlandse Doeners. Tegelijk geldt ervoor: ANNA, Altijd Nadenken, Nooit Aannemen; ons boek is de eerste in zijn soort en vast niet het laatste, we hebben ons punt gezet, het is wat Jurriaan steeds zo fraai noemt, onze Tijdelijk Overeengekomen Werkelijkheid

Zijn ‘In de stap ontvouwt zich de weg’ en ‘ANNA’ ook een kern van improviseren, Henk? Zijn zij in combinatie met ‘Da’s toch logisch’ en ‘Meervoudige waardecreatie’ Rijnlands improviseren ?

Een van de mooie dingen was ons gesprek naar aanleiding van het interview met Yvan Dejaeghere van de Nederlandse Verkooporganisatie van de Technische Unie. Het bericht was: hij kijkt elke morgen als eerste naar de omzet van de dag ervoor. Vraag was: Is hij Angelsaksisch? Antwoord was: het hangt er van af wat hij de rest van de dag doet. De rest van zijn verhaal hielp elke mogelijk twijfel uit de weg. Hij is een schoolvoorbeeld van een Rijnlandse Doener, van focus op centen én mensen, elke dag en daardoor goede resultaten op beide vlakken.

We hebben 16 mensen geïnterviewd. Ook hier heeft zich in onze stappen een weg ontvouwd. We hebben ieder in ons netwerk rond gekeken, besproken, geconcludeerd (aan Rijnlandse Doeners geen gebrek), gekozen, gevraagd en nooit Neen gekregen! Geïnterviewd, verhaal gemaakt, afgestemd met geïnterviewden, meer of minder, soms veel, soms geen verbeteringen aangebracht, het verhaal zo veel mogelijk leesbaar gemaakt en zie het boek voor het resultaat, voor wie we geïnterviewd hebben en wat het verhaal uiteindelijk is geworden.

Een van de  mooie dingen was onze ervaring met Johan Jansen, de persoon waarvan we concluderen dat hij ooit Rijnlands deed en en dat hij dat nu niet meer doet. Een schoolvoorbeeld van iemand die van context verandert (van de werkvloer  naar kantoor) en dan van gedachten en gedrag verandert, beïnvloed en zich laten beïnvloeden door de nieuwe context. Hij heeft zich management ideeën eigen gemaakt, is managementtaal gaan spreken (de invloed van taal krijgt aandacht in het Woordonderzoek van Willemijn), zich niet afgevraagd waar hij zelf voor staat. We hebben een tijd gedacht: die gaat dus niet in het boek. Jurriaan bracht ons tot de betere beslissing om dat verhaal en die ervaring juist wel ook in het boek op te nemen. 

Van elke Doener hebben wij ons afgevraagd wat de meest kenmerkende activiteit was. Vervolgens konden we die activiteiten koppelen aan de principes: de door ons geïnterviewde Rijnlandse Doeners geven invulling aan onze vier principes van Rijnlandse Doeners, die lezers kunnen stimuleren Rijnlands te doen, hun eigen invulling te geven aan de vier principes:

RIJNLANDS DOEN:
PRINCIPES MEEST KENMERKENDE ACTIVITEIT (GEÏNTERVIEWDE) :
‘Da’s toch
logisch?!’
 • Verbinden met mensen die goed in hun vak (willen) zijn
  (Charlotte Kobus)
 • Gaan voor werk zoals het bedoeld is
  (Han Paul Spiers)
 • To manage or not to manage? (opties voor een medewerker)
  (Nicole Speksnijder)
 • Laat wie het kan, het ook doen! (optie voor een manager)
  (Saskia Prins)
In de stap
ontvouwt zich
de weg.
 • Doe wat, want dan gebeurt er wat
  (Chris Lagarde)
 • Ga de wereld in!
  (Peter Berkers)
 • Verbindingen maken
  (Ton Baaijens)
 • Communities bouwen
  (Antoine Driessen)
 • De regels van het spel veranderen
  (Linda Bijl)
Altijd Nadenken,
Nooit Aannemen
 • Besef dat je vraag je werkelijkheid vormt
  (Geert van der Velde)
 • De vraag achter de vraag stellen
  (Shirley Botterberg)
Meervoudige
waardecreatie
 • (Als medewerker) omgaan met bedreigingen voor kwaliteit
  (Remco Hoekstra) 
 • Waarden oefenen (aspect van Anders LG)
  (Wim van de Donk)
 • Anders leidinggeven aan vakmensen (collectieve visie en waarden)
  (Jaap Praagman)
 • Gelijkwaardig aandacht schenken aan diverse belangen (als LG)
  (Yvan Dejaeghere)

We hebben overigens ook fraaie columns van voor ons: de boegbeelden van de Rijnlandse beweging, Jaap Peters en Mathieu Weggeman, op zich de moeite van het lezen en overdenken meer dan waard: zeer knappe, korte en zeer krachtige formuleringen van hun Rijnlandse zienswijze. Aparte vermelding verdient onze derde column, van Saskia Prins; zij weet open en eerlijk woorden te geven aan wat er allemaal in en om haar gebeurt. Onze gesprekken met haar leidden tot de fraaie uitbreiding van de formuleringen van een kern van het Rijnlands organiseren: het is niet alleen ‘wie het weet,mag het zeggen’ (en ‘wie het niet weet, mag het vragen’, met dank aan Els de Bakker), maar ook : ‘wie het kan, mag het doen’! 

Cruciaal is dat we steeds naar de verhalen van de  geïnterviewden hebben gekeken door twee brillen. Wat ons betreft kijken mensen niet door één bril, de Angelsaksische of de Rijnlandse, maar door beiden; dan zie je meer en dan wordt je effectiever. Een van onze conclusies is immers ook: ergens komt iedere Doener altijd ook de Angelsaksische wereld tegen, ook al ben je DGA a la Linda Bijl.

Dat laatste verwijst ook naar het laatste deel van ieder hoofdstuk. Met het werkboek dagen we de lezer uit zijn eigen ‘mind’ op te maken, zijn eigen dingen te bedenken, zijn eigen keuzes te maken en zijn eigen dingen vooral te doen

Overigens is niet alleen de inhoud van het werkboek maar ook de vorm interessant, zeer fraai, vooral dankzij Willemijn, die daar vanaf het begin voortdurend werk van heeft gemaakt! Het boek was nooit zo mooi gworden als zij niet vanaf het begin was gaan nadenken over de vorm van het boek. Zij leerde ons dat vorm inhoud is, dat focus op inhoud en vorm wezenlijk is voor een fraai resultaat (net zoals voortdurende aandacht voor centen én mensen wezenlijk is voor een goed resultaat op beide vlakken).

We sluiten af met onze persoonlijke terugkijk op het geheel. Wat mij betreft zijn we er in geslaagd een eerste boek te maken over Rijnlands op het niveau van het individu. We slaagden erin ruimte, aandacht en respect te geven aan elkaars gedachten, inzichten en prioriteiten. We hebben geprobeerd individueel bij ons zelf en bij elkaar en samen te ‘horen’ wat logisch was. Als je hierboven beschrijft, lijkt onze weg gepland, maar hij heeft zich in de meeste opzichten echt in onze stappen ontvouwd. Het Nadenken is echt tot het laatst toe doorgegaan, bij de een wat meer dan bij de ander, bij Willemijn en Jurriaan misschien het meest. De Meervoudige waardecreatie is evident: wat het proces halverwege al opgeleverd had, was voor Henk (bijna) voldoende om te stoppen. Dat heeft ons overigens erg geholpen om te gaan convergeren, te gaan sturen op afronden en stoppen. Overigens, Henk is goud om mee samen te werken, een bonk energie en enthousiasme. Ik prijs mij gelukkig om met hem te hebben mogen samenwerken. Meeste dank gaat overigens zonder twijfel uit naar de geïnterviewden en zij die met hen een en ander hebben mogelijk gemaakt; Rijnlandse Doeners doen het immers samen !!

Het boek is vanaf 1 mei 2015, vanaf de Dag van de Arbeid (Da’s toch logisch) te koop via www.managementboek.nl. Zie verder www.dastochlogisch.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *