3 deLimes Netwerkbijeenkomsten in Sept. 2014

12 sep. in Middelburg, 19 sep, in Assen en 26 sep. in Maastricht. Achtereenvolgens drie bijeenkomsten in drie hoeken van het land ! Als daar niet iets voor u bij is, dan hopelijk een volgende keer!

12 september
staat de Rijnlandse Analyse centraal. We kijken met elkaar door middel van een vraagmodel in spelvorm naar de kansen en mogelijkheden om substantiële verbeteringen door te voeren in je organisatie. We starten met het toelichten van de Rijnlandse Principes. Daarna gaan we aan de slag met casuïstiek van de deelnemende bedrijven. De bijeenkomst is wat ons betreft geslaagd als je nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan en zelf aan de slag kan met organisatieverbeteringen volgens het Rijnlandse Model.

We zijn deze middag gast bij Metaloterm Ontop in Middelburg, een fabrikant van innovatieve  rookgaskanalen.. Een florerend bedrijf in een bijzondere markt, maar met medewerkers zoals u en ik. Kortom; ongewoon gewoon!

We starten om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur en natuurlijk praten we daarna nog na. Uiterlijk 17..30 uur sluiten we af. Locatie: Ontop, Oude Veerseweg 23, 4332 SH Middelburg. U kunt zich aanmelden bij Carona de Groot van DeLimes: [email protected] Deelname is kosteloos. Graag tot 12 september. André de Korte, Karin Smit, Sonja Nossent

19 september is DeLimes Noord welkom bij de Veiligheidsregio Drenthe in Assen.

Brandweer en crisismanagement zijn van oudsher sterk hiërarchische organisaties. Zeker tijdens incidenten, waarbij we zelfs spreken over ‘bevelvoerders’ en ‘commandanten’. Wanneer je daarnaast de gehele keten van de ‘koude’ (voorbereidende) organisatie inzichtelijk probeert te maken, gaat het je al gauw duizelen. De hoeveelheid lagen en ondersteunende partijen tussen brandweerpost en  het verantwoordelijke ministerie is enorm. Om nog maar niet te spreken van de regels, wetgeving, procedures, enzovoort. In deze sterk Anglo-Amerikaanse omgeving, is Veiligheidsregio Drenthe (VRD) toch gelijk bij de start begonnen aan een Rijnlandse reis. En dat bleek precies te zijn wat er nodig was..

Onlangs ontving DeLimes een positief bericht én een uitnodiging van de VRD: “Het is echt een reis, of eerder een expeditie, waarin we gaandeweg zoveel leren en kennis en ervaring op doen, maar ook inspiratie zoeken”. De VRD nodigt daarom alle geïnteresseerden uit om hun ervaringen te delen én in gesprek te gaan over de uitdagingen, zoals de Anglo-Amerikaanse omgeving waar je toch onderdeel van blijft.

Naar aanleiding hiervan organiseren wij de volgende netwerkmiddag Noord op de locatie van de VRD: Vrijdag 19 september 2014. Van 14.00  tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Mien Ruysweg 1, Assen. Deelname kost zoals altijd slechts een mailtje aan [email protected]

Over de VRD: Alle activiteiten van Veiligheidsregio Drenthe (VRD) richten zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners van Drenthe. Alle (voormalig gemeentelijke) Drentse brandweerorganisaties vallen sinds 1 januari onder deze organisatie. Daarnaast is het een verband waarin gemeenten en hulpverleningsorganisaties samenwerken aan hulpverlening. Meer lezen? Kijk dan op www.vrd.nl.

26 september zijn Lijnspel en DeLimes Zuid te gast op Buitenplaast Vaeshartelt in Maastricht.

Lijnspel is een coöperatie van professionals met werkverbanden die per opdracht verschillen. Constant op zoek naar de beste kwaliteit telt daarbij: wie het weet mag het zeggen. Lijnspel groeit per opdracht door nieuwe verbindingen te leggen tussen ervaring en creativiteit, tussen dynamische (startende) ondernemers, vakmensen en leerlingen. www.lijnspel.nl

Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht kent een boeiende geschiedenis: van de Maastrichtse schepen Servaes van Mulcken en het landgoed Hartelt via Koning Willem II en Petrus Regout naar de Limburgse Volkshogeschool en een inspirerend knooppunt in de nieuwe economie. www.vaeshartelt.nl. Lijnspel en DeLimes Zuid dragen met hun netwerken deze middag graag bij aan de verdere ontwikkeling van Vaeshartelt.

Het programma van de middag is ongeveer als volgt:
13h30    Ontvangst, met koffie/thee en vlaai
14h00    Introductie en ontwikkeling van Buitenplaats Vaeshartelt, door Frank Wormer
14h30    Vernieuwende ontwikkelingen in de Euregio, door Nicole Maurer
15h00    Break
15h30    In subgroepen binnen en buiten verbinden (Vaeshartelt en haar omgeving, verhalen en de werkelijkheid, binnenkamertjes en de buitenlucht, hoofden en handen, inspiratie en intuitie, etc., etc..)
16h30    Plenaire uitwisseling van ervaringen en gedachten
17h00    Vervolg van de Dialoog aan de Toog

Plaats van samenkomst is dus: Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. Kosten: mailtje naar [email protected] (Carona is de week voor de 26-ste met vakantie), 10 euro te betalen bij aanvang van de middag, drankje na afloop van de middag voor eigen rekening

Een en ander is mede mogelijk gemaakt door: Lars Rompen en Leo Crombach (beiden van Lijnspel) en Loes Vialle, Jan Tops, Rob Lommerse, Jan Snelders, Poul Bakker, Dries van Gemert en Sjaak Evers (allen van DeLimes Zuid)

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *