Van Waarnemen naar Waarmaken

De populaire versie van het Proefschrift (zie Exploring Value posting van 10 augustus 2011) van Paul Kloosterboer heet Van Waarnemen naar Waarmaken, zeer interessant en zeer goed, vind ik.

Emotie is de clou. Een nieuw patroon zien en weten is niet genoeg. Pas als de consequenties zo indringend binnenkomen dat ze leiden tot ander voelen over gebeurtenissen en gedragingen, markeert dat een verandering in referentiekader (reframing) (p.106).

Volgens mij is het voorgaande ook direct van toepassing op het door laten komen in onze samenleving van het Rijnlandse denken; een verhaal erover is niet voldoende.

Inhoudelijk gaat het boek in essentie om 3 zaken:

De analyse van ervaringen bij een rijksdienst, bij de research sector van een farmaceutische multinational, bij een keurmerkinstantie en bij een mediaconcern leidt tot Methodische condities voor vernieuwen (soort input-/startcondities/-aspecten/-variabelen, aan het einde van H. 2, p. 74).

De tocht door het Terrein van Theorievorming, via Valideren, Varieren, Verwerken (met Waarnemen, Waarderen, Willen en Waarmaken) en Verbinden, leidt tot de 4 elementen van Strategisch leren (soort output-/effectaspecten/-variabelen, aan het einde van H. 3, p.103).

Strategisch leren in het Beatrixziekenhuis in 2007 (H. 4) leidt tot voorlopige Interventietechnieken (intermediërende variabelen, p. 123). Expeditie naar Waarde van Triodos Bank Nederland in 2008 (H. 5) leidt uiteindelijk (via H. 6 meer in detail over technieken) tot het definitieve geheel (aan het begin van H. 7, p. 163).

De Interventietechnieken worden gebracht in de matrix van de 4 stappen (Waarnemen (‘aanloop’), Waarderen (‘afzet’), Willen (‘sprong’) en Waarmaken (‘landing’)) en de 4 leerprincipes (Valideren, Varieren, Verwerken en Verbinden).

Een van de meest cruciale technieken is de Waardefoto, met voorbeelden van het Beatrix ziekenhuis (p. 116) en van Triodos (p. 132). Daarin staan in 5 kolommen:
– de Stakeholders,
– Waarop presteren we goed,
– Waarop presteren we niet goed genoeg, beiden volgens de Stakeholders,
– Wat is de Waardering nu,
– Wat is de geschatte Waardering over 3 jaar bij ongewijzigd beleid.
Essentieel is de foto samen te maken en te beleven.

Er staat nog van alles leuks en leerzaams in dit boek, bijvoorbeeld over Hoe een collectieve dominante logica ontstaat en daardoor problemen bij het aanpassen aan de omgeving (p. 34). Interessant ook als we willen begrijpen hoe de Angelsaksische logica ingebakken zit in onze samenleving.

Het meest interessant vind ik hoe inzichten over de werking van (primaire en secundaire) emoties (p. 92 e.v.) geintegreerd zijn in theorie en in de praktijk van strategisch leren: wil je strategie Waarmaken, dan moet je samen Waarnemen en samen de waarnemingen emotioneel (her-)Waarderen, samen door de emotionele achtbaan (p. 135)! Alles bij elkaar een aanrader dus!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *