DeLimes Nieuwsbrief 30

Hij is weer mooi en mooi gesteld:

Einstein definieerde waanzin ooit als: steeds opnieuw hetzelfde doen, hopend op een ander resultaat. Kijk om u heen en huiver.

Meer bijdrukken van grote hoeveelheden gratis geld door centrale banken, eindeloos desnoods. Waanzin. Nog meer regels opstellen om het financiële beest te beteugelen. Einstein zou er precies dat woord voor gebruiken. Dichter bij huis; uw eigen organisatie. Weer een nieuwe beleidsnota, weer het aantrekken van de budget en control-cyclus, weer dat hameren op gehoorzaamheid en volgzaamheid – compliance in management speak. Het gaat ‘m niet worden.

Maar gelukkig ontwikkelt zich onder al deze waanzin de – daar is dat woord in de Troonrede – de participatiesamenleving.

Toegegeven, uit de mond van beleidsmakers klinkt het al gauw als een schrille kreet. Maar het is wel degelijk aan de gang. Ook in organisaties. Maar zeker ook daarbuiten. Vernieuwing komt nu eenmaal van onderaf. Want dat is die andere grote wijsheid van Einstein; je kunt problemen niet oplossen in de context waarin zij zijn ontstaan.

Het begin van het groeiend inzicht dat managementoverdaad schaadt, wordt gemarkeerd door het verschijnen van het boek Intensieve Menshouderij in 2004, geboren uit een al jaren toenemend ongenoegen in eigen kring, waaruit DeLimes is ontstaan. Pierre Pieterse blikt er in zijn overzicht van de managementboek top-100 op terug.

Inmiddels blijkt het ook uit de koele cijfers. Door al die nadruk op compliance, neemt de effectiviteit van onze organisaties in rap tempo af. Voor wie dat nog niet in de gaten heeft: dat heeft te maken met enerzijds de toename van het aantal mensen dat afhaakt bij zo’n regime, maar vooral omdat het professionele ruimte ontneemt aan mensen in de frontlinie die nu juist het verschil maken. Dat is desastreus.

Vergroting van die professionele ruimte is dan ook opgenomen in het regeerakkoord. Maar opnieuw klinkt het daar wat schril. Die ruimte kan namelijk alleen worden vormgeven door die professionals zelf. DeLimes is daar nauw bij betrokken. Bij de politie, in de zorg, in het onderwijs.

Ook hier blijkt het gelijk van Einstein. In de context van het managementdiscours lukt dat nauwelijks – daar is een andere context voor nodig: de Rijnlandse. En dat vereist – zo blijkt uit diezelfde praktijk – meer dan een beetje bij- en ombuigen.

Intussen groeit gelukkig die participatiesamenleving. Dat is bijvoorbeeld te zien in de opkomst van energie coöperaties. Ook daar zijn mensen van DeLimes bij betrokken. Een mooie gelegenheid om eens mee te denken in die richting doet zich voor op 25 oktober. Dan organiseert DeLimes Zuid een netwerkbijeenkomst bij GLOEI, een coöperatie die zich inzet voor verduurzaming van de lokale omgeving en de leefomgeving in Zuid-Limburg.

In organisaties spelen zich vergelijkbare ontwikkelingen af. In het populaire boek ‘Verdraaide organisaties’ heeft Wouter Hart ideeën daarover bijeengebracht. Op 26 september is er in Utrecht een boekevent, waaraan ook DeLimes deelneemt.

Een ander verwoed verzamelaar van signalen over vernieuwing is Ben Kuiken. Hij houdt ze bij op de site nieuworganiseren.nu. Op 29 oktober organiseert hij een groot event. En ook hier doen we mee.

Dat onze Rijnlandse traditie het fundament is onder al deze vernieuwing, behoeft nauwelijks nog betoog – hoewel menig manager nog denkt dat het om een te implementeren model gaat (we verwijzen slechts naar Einstein). Er moeten inmiddels al zo’n 25.000 Rijnlandboekjes in omloop zijn en ook de oplage van het vervolg “Het Rijnland Praktijkboekje” loopt inmiddels in de vele duizenden. Er hoort ook een website bij.

Wie op speelse wijze wil kennismaken met het Rijnlands denken, kan terecht op onze netwerkbijeenkomst op 11 oktober in Zwammerdam. Dan gaan we oefenen met de Rijnland Koerskaart, verkrijgbaar bij Managementboek.nl en het
Rijnlandspel. Toegangsprijs: een e-mail.

Op 1 november vindt de Netwerkmiddag in het noorden van het land weer plaats, deze wordt georganiseerd door Fred Hendriks en de Netwerkmiddag in Zeeland staat gepland voor 8
november.

Wie echt wil begrijpen waarom het gaat in de Rijnlandse traditie, moet natuurlijk naar de Rijnlandweek. In de eerste volle week van januari vindt alweer de 13e editie plaats. De plek voor transitie van zienswijze naar
zijnswijze.

Tenslotte nog twee tips voor mensen die willen ontsnappen aan de waanzin van steeds weer hetzelfde proberen in de hoop op een ander resultaat. De eerste is de masterclassveranderkunde die op 25 september weer begint en al jaren met zijn tijd mee-ontwikkelt. De tweede is het event op 12 november in stadslab Rotterdam, op basis van het nummer van Slow Management dat net naar de drukker is gegaan en het thema ‘Delen’ meekreeg. Want u weet: delen is het nieuwe hebben. Wist u trouwens dat u als klant van DeLimes een jaarabonnement krijgt?

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *