Silicon Valley Can’t Be Copied

Artikel met leerzame inzichten, met bijvoorbeeld:

They tell of (…) how Esso didn’t want to share its best researchers with a university, and how Merck and other drug firms wanted to keep their research dollars in house. Despite common needs, companies would not work with competitors.

Het illustreert hoe lastig succes campussen te ontwikkelen zijn in een Angelsaksische omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *