de eigen kracht van de lokale gemeenschap

Gemeentelijk netwerkstrategie voor regievoering is een interessante publicatie van Anne-Marie Poorthuis, met als ondertitel Werken met het gemeentelijke regieprogramma vanuit de eigen (organisatie)kracht van de lokale gemeenschap.

Regie voeren is erg populair bij gemeentes. Hoe je dat nou concreet invult is best een puzzel. Anne-Marie heeft er met de Gemeente Renkum op gestudeerd. Sleutel blijkt: bouwen op de eigen kracht van de lokale gemeenschap.

Stappen in de regievoering:
Stap 1: het aan de orde zijnde thema inspirerend omschrijven (bijv. ‘vrolijk groot worden’) en kiezen voor: bouwen op de eigen kracht van de lokale gemeenschap
Stap 2: kijken wat er allemaal al is m.b.t. het thema
Stap 3: over het thema breed in gesprek gaan met de lokale gemeenschap
Stap 4: uitkomst van stap 3 presenteren
Stap 5: vaststellen van de eigen kracht van de lokale gemeenschap.

Mooi hoe Anne-Marie c.s. 4 elementen onderkent:
– ondernemendheid, een ondernemend netwerk, dat betrokken is bij het thema, wat zijn we nu
–  gemeenschappelijkheid, een gemeenschappelijk bewustzijn, dat kennis heeft van het thema, wat weten we nu
– maatschappelijkheid, een maatschappelijke omgeving, die inzet heeft voor het thema, wat willen we nu
– zelforganiserend vermogen, het vermogen om het thema zelf te organiseren, wat kunnen we nu
in de eigen kracht van de lokale gemeenschap (wat doen we nu).

Parallel beschrijft het boek 5 methoden:
– een netwerkanalyse, om het netwerk van betrokkenheid te ordenen
– een thema-analyse, om de knooppunten in de kennis te ontdekken
– een omgevingsanalyse, om de beschikbare kracht te analyseren
– een vermogensanalyse, om het zelforganiserend vermogen helder te krijgen
– patroononderzoek, om de eigen kracht zichtbaar te maken.

De publicatie sluit af met de regievoering van de Jeugdzorg als casus.

Mooi en helder is bijv.: Ambitie is dat we (mooi in het verlengde van de concepten van boven) bewust bouwen aan:
– een pedagogisch klimaat voor jongeren, waarin we het opgroeien en ontwikkelen van talenten ondersteunen
– een ondernemend klimaat, waarin we jongeren stimuleren om met initiatieven te komen en leren om ondernemend te zijn
– een uitnodigend klimaat, waarin jongeren er vanzelfsprekend mogen zijn en eigen ruimte kunnen zoeken
– een inspirerend klimaat, waarin we zelf voorbeeld zijn en waarvan we zelf ook kunnen genieten.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *