Oerlenaren en Rijnlanders raken elkaar

‘Was me ne mooie middag’, 8 maart de DeLimes Zuid Netwerkmiddag in Oerle, een naar blijkt heel mooi dorp bij (wijk van) Veldhoven. We hebben kennis gemaakt met wat Oerlevendig betekent: 6 (zes) mensen uit Oerle ontvangen hartelijk en open zo’n kleine 20 geinteresseerde Rijnlanders, die na een uitgebreide introductie van en rondleiding door Oerle enthousiast aan de slag gaan met de vragen van en onder leiding van de Oerlenaren.

Typisch Oers dat er zoveel Oerlenaren zijn. Dat maken we niet vaak mee (we hopen dat altijd wel) dat er van de gastheer zoveel aanwezig zijn. Oerlenaren zijn benieuwd wie op bezoek komen, ze staan samen voor hun zaak. In veel opzichten dus zeer geslaagd. Dank aan onze Jan Tops, die van ons deze keer veruit het meeste heeft bijgedragen aan de organisatie en de uitvoering van de mooie middag. Iets meer details hieronder.

Jos van Haren begint. Oerle bestaat sinds 1320, binnenkort dus 700 jaar ! Er wonen nu zo’n 2500 mensen, 6% van Veldhoven. Jos is secretaris van het Wijkplatform, die sinds 2001 bestaat, eigenlijk min of meer gewoon een soort werkgroep. Hun kernwoorden/-waarden zijn: leefbaarheid en sociale cohesie.

Jos vertelt dat in de eerste fase het veel gaat over groen en grijs, over grasveldjes resp. stoeptegels, e.d.. In 2004 ontwikkelen ze o.a. op basis van 2 bewonersavonden hun Wijkvisie. Daarnaast wil de Gemeente Veldhoven ook van alles met Oerle. Door de succesvolle bemiddeling van de Directeur van Rabobank Oerle-Wintelre, de Streekmanager Boven-Dommel en een medewerkers van SRE gaan Wijk, Gemeente en Provincie samen voor een zogenaamd Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (iDOP).

Met behulp van een Bureau en de Gemeente en ook weer 2 Dorpsgesprekken ontstaat het iDOP Oerle, met zo’n 26 projecten, gericht op zaken als:
1. Verbrede basisschool
2. Zorgvoorzieningen, met bijvoorbeeld een wijkzuster
3. Herinrichting centrum van het dorp, met ook mooie stukjes kunst erin
4. Dorpscentrum (d’Ouw School, waar we te gast zijn), met bijvoorbeeld een gymzaal en een ontmoetingsruimte
5, het Buitengebied.
De Provincie doet een kleine 2 miljoen euro ‘in het iDOP Oerle potje’. Er ontstaat ook een goede website: www.oerle.info.
De Eindrapportage iDOP Oerle is van 25 feb. 2013.

Het Wijkplatform staat aan het begin van een nieuwe fase. Per begin april gaan de Werkgroep O(erle) W(ordt) W(eer) O(ers) (het samenwerkingverband van de vele (35) verenigingen in Oerle) en het Wijkplatform samen op in de Dorpsraad van 7 mensen. Als uitdaging zien ze bijvoorbeeld om de nieuwe inwoners tot dorpsmensen te maken. Ook om de wijkzuster i.s.m. Zuidzorg onder het mom van ‘Zorg in het Dorp’ tot een succes te laten uitgroeien.

Dingen die blijken aan de hand van vragen:
– De Gemeente Veldhoven wil af van vaste overlegvormen a la de wijkplatforms en dorpsraden, thema-gericht mensen in de dorpen opzoeken. De Dorpsraad is er van overtuigd dat de gemeente hen niet passeert.
– Tegelijk met de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wordt een nieuwe Dorpsraad gekozen
– De jeugd is verenigd in een Tienercomité van zo’n 100 leden, die zich zwaar inzetten voor de Jaarmarkt van Oers.
– Er is maar een winkel (lokale bakker), alle andere winkels zijn elders, maar dichtbij.
– Ze zijn aangesloten bij het Kleine Kernen Overleg, nemen deel aan Regionale samenkomsten in bijvoorbeeld Strijp S.
– Harry (vd S) doet met de TU/e het VoDo-(zorg)project: Voor Oerle Door Oerle.
– De agrarische basis van het dorp zal ook wel positief bijdragen aan de gemeenschapszin in Oerle.

Dan volgt de rondwandeling/-leiding door het dorp, met Jos, maar ook met de andere aanwezige Oerlenaren: Berry (wijkagent), Huub, Martin (vele jaren lid geweest voor het CDA van Gemeente Raad van Veldhoven) , Carla S (de eerste voorzitter van de Dorpsraad). We lopen door de Verbrede basisschool, langs het standbeeld van Pastoor Vekemans, over het Pastoor Vekemans plein, zien op enige afstand het oude KI-station (wat ze om willen vormen tot een zorgcomplex), het blijkt dat de Kerk van Oerle wel eens gesloten zou kunnen gaan worden, etc., etc.. We komen tijd te kort, gaan echter terug naar d’ Ouw School, om zoals afgesproken/beloofd met de vragen van de Oerlenaren aan de slag te gaan.

Er zijn 3 vragen:
1. De Dorpsraad heeft bewust gekozen voor de structuur van een vereniging,
– om interne gerichtheid (van een stichting(sbestuur) bijv.) te voorkomen,
– om achterban naat de Gemeente duidelijk zichtbaar te kunnen gaan maken.
Hoe verenigingsstructuur verder in te vullen ?
2. Hoe blijven de inwoners van Oerle betrokken bij de ontwikkeling van Oerle ?
3. Hoe kan het Dorp Oerle haar invloed op de Gemeente Veldhoven vergroten ?
We gaan er in 3 subgroepen mee aan de gang o.l.v. een van de Oerlenaren, ‘mijn’ subgroep krijgt Martin als leider.

Jan Tops vraagt mooi subgroepen leidende Oerlenaren plenair te melden wat ze m.n. uit het subgroepsgesprek halen:

Dorpsraad voorzitster Carla heeft uit haar subgroep vooral haar antwoorden op vraag 1:
– is blij met de suggestie die bij hen naar boven kwam om de naam Dorpsraad te vervangen door Dorpsvereniging. Ik vind het ook een vondst: het dorp vol verenigingen heeft een bijzondere vereniging: de Dorpsvereniging, de vereniging die stuurt aan de ontwikkeling van het dorp vol verenigingen.
– De Jaarvergadering van de Vereniging zou wel eens het Dorpsgesprek kunnen gaan heten en worden. (Verder lijkt het mij nog verstandig om ‘Oerle in Dialoog’ te beginnen, naar het voorbeeld van Best in Dialoog, Helmond in Dialoog, Eindhoven in Dialoog, Zuidoost Brabant in Dialoog, etc.).
– Verder gaat ze lokaal talent en lokale zelfstandige ondernemers opzoeken.

Martin meldt uit haar subgroep haar antwoorden op vraag 2 en 3:
– in het kader van het betrekken van burgers: met burgers dingen gaan doen, jongeren leren ouderen ICT, etc..
– als het gaat om de invloed van het Dorp op de Gemeente vergroten, zijn 3 voorwaarden cruciaal:
1) in gesprek blijven, 2) gebaseerd op een eigen Visie op de toekomst van Oerle, 3) gebaseerd op het Wij-gevoel van en in Oerle (2+3 = ‘collectieve ambitie’ van Oerle).

Harry meldt zijn zaken i.v.m. vraag 1 en 2:
– vraagt zich af hoe de bestuurders van de Dorpsraad/-vereniging zich verhouden tot de belangen van de verenigingen van het Dorp
– gaat verder op zoek naar de jeugd, naar de informele leiders in het Dorp
– vraag 3 wordt minder een punt als antwoorden op de vragen 1 en 2 goed zijn.

Bij de afsluiting meldt Jos dat ze veel terug gekregen hebben !

Rest mij Oerlenaren
– zeer hartelijk te danken voor hun gastvrijheid en voor hun tijd
– heel veel plezier in en succes met hun Dorp te wensen !
Ze hebben mijn hart veroverd.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *