DeLimes Noord over Noord-Europa

Mooi (Nol) zoals ik in Tweets kan zetten wat voor mij de essentiele uitkomsten zijn van de (extra) DeLimes Noord Netwerkmiddag van afgelopen vrijdag 29 juni 2012, bij de Hanzehogeschool Groningen (HG), over Noord-Europa als rolmodel, van Frank Jan de Graaf, Herman Blom en Nol Hovens:
– Bij #delimes Noord bepleit Hanzehogeschool Groningen Trio bewust zijn van wat we hebben te bieden als Noord Europese landen en bedrijven
– #delimes Noord: samenwerken op basis van vertrouwen geeft goede resultaten op economisch en sociaal vlak
– #delimes Noord: stroperigheid in het bestuur van Europa is ook te zien als leren omgaan met diversiteit. Dit is ook voor Amerikanen lastig
Allereerst leidt het trio hun boek in, vervolgens gaan we (zo’n 30 a 35 aanwezigen) in drie subgroepen met vragen van hen aan de slag, waarna we plenair nog even kort essentiele conclusies vanuit de subgroepen met elkaar plenair delen. Er is veel belangstelling aanwezig en gewekt ! Iets meer in detail ga ik hieronder.

Frank Jan de Graaf begint, met te pleiten voor zelfbewustzijn, zonder door te slaan naar arrogantie, stelt dat het perspectief achter Amerikaanse boeken anders is dan het Noord Europese, dat dat Amerikaanse perspectief onderuit gehaald is, evengoed toch nog dominant is in bijvoorbeeld het toezicht, zie bijv. het pleidooi voor transparantie. Het gaat om wantrouwen of vertrouwen als uitgangspunt. Hij spreekt mooi over een prachtige (Noord) Europese traditie, over mooie vormen die we hebben vanuit het verleden, die zinvol zijn voor de toekomst.

Herman Blom geeft vervolgens vier kenmerken van de Noord Europese landen:
1. ze zijn een combinatie van individualisering en de verzorgingsstaat. met zijn geanonimiseerde sociale arrangementen, gebaseerd op vertrouwen (‘social trust’), dat leidt tot een ‘civil society’, met ook economisch succes
2. ze hebben geinstitutionaliseerde overlegstructuren, die bijvoorbeeld leiden tot deeltijd-ww in ons land, tot investeren in mensen, e.d.
3. ze zijn feminien, behalve Duitsland, dat vanwege zijn behoefte aan duidelijkheid geinstitutionaliseerde overlegstructuren heeft
4. ze hebben ‘best practices’: Denemarken heeft Flexi-curity, Finland een sterk onderwijssysteem (met leerkrachten van academisch niveau), Duitsland met zijn beroepsopleidingen (goed geregelde, geintegreerde arbeids- en leerervaringen), etc..

Nol Hovens geeft o.a. helder negen kenmerken van Rijnlandse versus Anglo-Amerikaanse bedrijven:
1. Gaan voor de belangen van ‘Stakeholders’ versus het belang van de ‘Shareholder’
2. Lange versus Korte Termijn
3. Waarde versus Winst
4. Vertrouwen versus Wantrouwen
5. Gezamenlijkheid versus Individueel
6. Kennis delen = vermenigvuldigen versus Kennis voor je houden = macht voor je houden
7. Hele Taken creeren versus Taken opsplitsen
8. Decentraal/horizontaal versus Centraal/verticaal
9. Lange arbeidscontracten versus Tijdelijke, korte contracten
Vervolgens maakt hij aannemelijk dat Rijnlandse bedrijven zowel economisch als sociaal goede resulaten bereiken.

Ik ga in de subgroep met Herman Blom, waarin we onderzoeken hoe we de kwaliteit van Noord Europa nog verder kunnen vergroten, met name hoe we van ‘stroperigheid’ af kunnen geraken, c.q. ermee om kunnen gaan. Als het om de Crisis in het politieke bestuur van Europa gaat kun je de beleving van stroperigheid ook zien als een fase in het leren omgaan met de (mooie) diversiteit van/in Europa. We bespreken voorbeelden in de Zorg en in het Onderwijs, horen van botsingen tussen Angelsaksisch en Rijnlands, van klei-/leemlagen, je nek uitsteken, uitgaan van vertrouwen, zelf baas worden, de laag passeren, blijven geloven in je eigen kracht, dicht bij jezelf blijven, vallen en opstaan, Ricardo Semmler. Prima dus.

In de subgroep met Frank Jan de Graaf gaat het over: wat beslis je zelf en wat met anderen. Er komen mooie voorbeelden uit de wereld van de Politie. In de subgroep van Nol Hovens gaat het over de rol van ICT & Sociale Media bij het organiseren. Het gaat er over het Dorp als metafoor (voor locale gemeenschappen), over 1) vertrouwen, 2) loslaten, als leider, 3) de (gezamenlijke) missie, de samenbindende kracht en werking ervan. Nol heeft er ook mooi geleerd over Sociale Media …

Mooi zoals de afsluitende DeLimes Noord gastheer Fred Hendriks meldt dat ie nog eens na gaat denken over de verworvenheden van Nood Europa ..

Het is een middag met veel betrokkenheid, energie en enthousiasme ! Dank aan het HG trio én aan Fred !

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Frank Jan schreef:

    Dank voor je bijdrage!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *