Noord-Europa als rolmodel

Nieuw is van de hand van Nol Hovens, Frank Jan de Graaf en Herman Blom (allemaal o.a. verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen): Noord -Europa als rolmodel, met als ondertitel: Succesvol ondernemen in een globaliserende economie. Het is een mooie eerste studie met de focus op het mooie Noorden van onze mooie Europa ! Noord-Europa wordt neergezet als een voorbeeld voor de rest van Europa en van de wereld. De Noordelingen zijn trots op en geloven in de kracht van hun en ons Noord-Europa !

Vier zaken komen aan de orde:
– megatrends, uitdagingen voor regio’s en ondernemingen: ‘glocalisering’, technische ontwikkelingen, sociale media, flexibilisering, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, demografie, cocreatie en open innovatie, het slimmer en het nieuwe werken.
– de regio Noord-Europa: Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en Duitsland. We krijgen een sociaal-economsch en een sociaal-cultureel beeld van Noord-Europa, ook een idee van de economische en sociale successen waartoe een en ander leidt.
– de ondernemingen en hoe de Rijnlandse invulling daarvan (beter dan de Anglo-Amerikaanse) past bij de megatrends, uitdagingen
– Reflectiviteit en subsidiariteit als kernelementen in de modernisering van het Rijnlandse model.

Drie mooie dingen:
1) er wordt een aardige poging gedaan om data te koppelen aan ideeen/modellen. Culturele data van Hofstede komen bijvoorbeeld aan orde
2) er wordt aannemelijk gemaakt dat het Rijnlandse model toekomst bestendiger is dan het Anglo-Amerikaanse model
3) er wordt een poging gedaan om het Rijnlandse model verder te verbeteren, door elementen toe te voegen.

Drie aandachtspunten:
1) Het ordo-liberalisme wordt niet aangestipt, terwijl dat in het fraaie proefschrift van Plickert als cruciaal, typisch Rijnlands aan de orde komt
2) Rijnlands wordt gelijkgeschakeld met verzorgingsstaten, terwijl de Rijnlandse kritiek daarop zo hard en helder is (‘comfortabele stalvoedering’)
3) Trends en reflectiviteit komen beiden in het boek op twee plaatsen aan de orde, terwijl het verband tussen de verhalen op die twee plekken steeds niet zo duidelijk is.

Een mooie eerste studie dus, die terecht afsluit met een aantal suggesties voor vervolgonderzoek !

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *