Samenwerken op basis van vertrouwen

Onder deze mooie titel was er gistermiddag een vervolg op de Nieuwjaarsbijeenkomst van het PON. Nu kreeg Hans-Martin Don wel goed de vloer om toe te lichten waarom hij een vertrouwensbeweging wil. Negen aanwezigen van toen (waaronder ook Rob Lommerse) zijn er nu, samen met Hans-Martin en drie mensen van het PON. Het gaf een boeiende gedachten wisseling en de vervolgafspraak waarin konkrete voorbeelden aan de orde zullen gaan komen.

Hans-Martin Don, nu werkzaam bij het Leger des Heils en voorheen Wethouder in Eindhoven, illustreert zijn wens met sprekende voorbeelden uit zijn huidige en vroegere praktijk. Hij vraagt zich af hoe het toch kan dat inhoud meer en meer uit de wereld verdwijnt, geld er zo in domineert, welke mechanismen daar achter zitten, of het anders kan.

Boeiend dat er meteen mooie voorbeelden op tafel komen. De stadsdichter van Tilburg is met heel veel succes ‘Het jaar 013’ begonnen: 2013 is en wordt het jaar van Tilburg, de stad met het netnummer 013 ! Ruimte die mensen krijgen, creativiteit die mensen hebben en inzetten, nieuwsgierigheid, e.d. (b)lijken drijvende krachten. Zelforganisatie, organisatie 3.0, zouden wij zeggen. Het verhaal van Zevenhuizen van Jan Hut is ook zo’n mooi, zeer leerzaam en succesvol voorbeeld !

Het andere voorbeeld dat deze middag dan op tafel komt is de Zorgcooperatie in Hoogeloon. Inmiddels blijkt het aanbod groter te zijn dan de vraag.

Vervolgens komt de praktische vraag op tafel van de probleemjongeren in een gemeente, waarvan de gemeenteraad wil dat er wat mee gebeurt. Vraag is wat de beleidsambtenaar van de gemeente er mee moet. Antwoord is: er naar toe ! En als dan duidelijk is wat er aan de hand is: doorpraten met de jongeren, over hoe nou verder ! Hans-Martin Don stelt dat de tijd van wat hij de interventionistische aanpak noemt, voorbij is, de idee van: we definieren hét probleem en bedenken dé oplossing daarbij, die we daarna gaan invoeren… Ik zou zeggen: de Presentie methode van Andries Baart, Annelies van Heyst, Frans Vosman e.d. van de Universiteit van Tilburg is boeiend om eens te verkennen ! Zie mijn posting van 4 nov. 2010 en mijn posting van 3 april 2011.

De rol van de overheid komt fors aan de orde, dat ie zich moet heruitvinden ! Ook haar rol t.o.v. bedrijven bespreken we. Hans-Martin Don vertelt van Woensel-West, waar de bewoners nu ook deel uit maken van het bestuur van de zgn. buurtonderneming, naast de woningbouwcorporatie Trudo en de Gemeente Eindhoven. Mogelijk komt er een moment dat de buurtonderneming budgetten van de Gemeente overneemt en de besteding zelf gaat regelen, zelf een opdrachtgevende rol gaat vervullen.

Het scenario van de ‘burger aan zet’ in een Rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling blijkt niet uit de verf gekomen, door onvoldoende vertrouwen en bouwen op de kracht en de energie van de mensen, is de suggestie van een van de aanwezigen, die vertelt over het Virtueel Plein van Hoogeloon (weer).

Frans van Beerendonk vertelt enthousiast over hoe de senioren in Best dingen doen met jongeren, over zijn ABC, van Aandacht, Begrip en Complimentje! Het lijkt wat mij betreft weer op Presentie. Zijn algemene vraag is nog hoe we gaan van A naar B (overigens niet te verwarren met de Aandacht A en de Begrip B). Het antwoord is: bij A beginnen, d.w.z. aansluiten bij wat er is !

Aan het slot van gistermiddag wijs ik heel graag op het prachtige werk van Peter Camp, over Broedplaatsen !

We spreken af een volgende keer te beleggen, dan concreet te worden, dan allemaal voorbeelden mee te brengen, van samenwerken op basis van vertrouwen ! Dat moet helemaal een feest worden !!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *