de Energietransitie is overal gaande

Gistermiddag was er in het splinternieuwe, erg mooie TechniekHuys van Harry Verhoeven in Veldhoven een goede zgn. Meet & Greet bijeenkomst van het SRE, het Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de Regio Eindhoven. Het onderwerp is: Kansen voor energietransitie in de Regio Eindhoven: bovenop de lopende projecten en samenwerkingsverbanden worden mensen uitgedaagd kansen samen op te pakken en in te vullen (zie ook energyfuture.nl). SRE onderscheidt 5 focus gebieden en heeft daarop steeds 2 ambassadeurs, een vanuit de Overheid en een vanuit het Bedrijfsleven. Het lijkt te werken ! Er is echt wat gaande.

De 5 focusgebieden zijn:  1. industrie, 2. de gebouwde omgeving, 3. de landbouw, 4. mobiliteit, 5. zon. De 2 ambassadeurs verleiden achtereenvolgens de vele aanwezigen om te komen naar de workshop van hun focusgebied.

1. Son & Breugel Wethouder Robert Visser en zijn Philips Lighting collega ambassadeur Verhaar verleiden mij om te komen naar hun Industrie workshop. Hun voorbeelden gaan bijv. over de nieuwbouw van Prodrive (i.p.v. pro Drive !?) op Ekkersrijt in Son & Breugel. In hun workshop willen zij op zoek naar Bottlenecks en Mogelijkheden op 4 sleutelgebieden: Technology, Policies, Financing en Communication. Met name het laatste punt trekt mij: de benadering is: communicatie naar mensen toe, om hen over de streep te trekken is lastig. Mij klinkt het meteen teveel top down !

2. Het verhaal van de ambassadeurs voor de Gebouwde omgeving gaat over:
– EnwiB = Energie neutraal wonen in Brainport,
KenwiB = Kenniscluster m.b.t. EnwiB,
PenwiB = Praktijkcluster m.b.t. EnwiB.
Vraagmarkt ontbreekt, melden zij. Beginpunt van de benadering is dan verkeerd, zou ik zeggen !
Mooi vind ik hun aanpak met de TU/e, met een beginstudie van Duurzaamheid Duur ? die 32 onderwerpen oplevert, waar vervolgens 32 studenten op afstuderen !!

3. De Landbouw ambassadeurs focussen op ‘biobased’ inclusief biodiversiteit, onderscheiden 8 nieuwe lijnen / business cases: 1. PAPAPOE, 2. Black Soldier Fly, 3. Zeolietdroging, 4. Aqua Farming, 5. Duckweed / Eendekroos, 6. Vacuumdroging, 7. Chemicalien, 8. Technology Centre Biobased Brainport.

4. Mobiliteit focusseert op electrisch rijden, met 2 enthousiaste ambassadeurs: Eindhoven wethouder Joost Helms en TU/e professor Maarten Steinbusch. Joost pleit bijv. voor: ‘ja, en’ i.p.v. ‘ja, maar’. Maarten introduceert bijv. de (slimme, electrische) auto van de toekomst als een ‘iPad op wielen’.

5. Zon focusseert op PhotoVoltaisch, laat ons zie hoe bijv. ook Italie vordert op dit gebied, probeert ons te verleiden met 2 topsprekers: Rick Harwig (van het Eindhoven Energy Instituut van de TU/e) en Wiep Folkerts (van het zonne-energie Applicatie Centrum).

In ‘onze’ Industrie-workshop blijken de 2 ambassadeurs en de projectleider alledrie goede ‘mind mappers’, in een WorldCafé-aanpak, waarin subgroepjes als in een cafe rond gaan !
– Eerst formuleren we per subgroep een case van een van de leden van de subgroep (ambassadeurs lieten mensen zich eerst kort voorstellen, blijken cases voorbereid te laten hebben, bevorderen handig snelle keuzes op het vlak van welke subgroep welke case oppakt).
– Vervolgens draaien we door naar de tweede case, waarbij we (na een intro door de ‘mind mapper’ van de gedachten aan zijn tafel tot dan toe) knelpunten genereren.
– Tot slot draaien we door naar de derde tafel, waar we (na een intro door de ‘mind mapper’ van de gedachten tot dan toe) mogelijkheden bij bedenken.
Resultaat is: boeiende, behoorlijk integrale verhalen bij de 3 cases van deelnemers, rondom aardwarmte, resp. restwarmte en een warmtenet !

Een van mijn subgroepdeelnemers verwoordt steeds fraai volkomen terecht hoe het uitmaakt
– of je als deelnemers in een project tegenover elkaar staat (Angelsaksisch, zou ik zeggen, ieder voor zich en God voor ons allen)
– danwel naast elkaar staat, samen gedreven door een collectieve ambitie (Rijnlands, God voor zich en ieder voor allen !).

De Afsluiting van de middag is goed, in 3 opzichten:
– Er is (erg kort) een Skype verbinding met Birmingham, waarbij blijkt dat in Noord West Europa in allerlei regio’s lokale initiatieven gaande zijn
– Er blijken lokale klimaat agenda’s, gefaciliteerd door Staatssecretaris Joop Atsma en 5 landelijke ambassadeurs, waaronder Joost Helms. Gem. Eersel blijkt zich als 50-ste gemeente aangesloten te hebben bij dit programma
– Vanuit ieder focusgebied/workshop melden de projectleiders (goed) enkele hoofdzaken.

Mijn suggestie zou zijn om:
– konkrete knelpunten en succesvolle aanpakken in het proces van Triple Helix samenwerken te belichten en te bespreken
– eens openbaar te maken hoe konkreet projecten van de grond gekomen zijn, wat daarbij hoe gewerkt heeft
– open innoveren (bijv. een startbijeenkomst) eens te oefenen met elkaar in een spelsituatie
– Triple Helix ervaringen in een konkreet project eens met elkaar (socratisch bijvoorbeeld) te onderzoeken
– eens op zoek te gaan naar momenten die van beslissend belang waren voor slagen van het project
– etc., etc.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *