Brabant: van crisis naar veerkracht

Gister overhandigde het PON (het Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant, een soort Sociaal Cultureel Planbureau voor Brabant) in het bijzijn van een volle zaal (de Studio van de Tilburgse Stadsschouwburg) haar gelijknamige jaarboek 2012 aan Wim van de Donk, de commissaris van de Koningin van Brabant. Het boek bevat ook een aantal lege pagina’s om aan te geven dat het bedoeld is om de dialoog te ondersteunen ! Om een en ander heen was er een kort maar mooi symposium, waarover hieronder meer.

Alleerst sprak de directeur van het PON, Erna Hooghiemstra, die de essentie van het boek neerzette: Brabant scoort heus niet op sociale aspecten altijd goed ! Er blijkt bijvoorbeeld sprake van een dalende vrijwillige inzet via verenigingen en organisaties !
Vervolgens sprak de voorzitter van de Raad van Toezicht, de burgemeester van Waalwijk, Nol Kleijngeld. Hij karakteriseert het PON, dat dit jaar 65 jaar bestaat, met het mooie motto: Eigentijdse betrokken wijsheid. Ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij de sociale ”questie”, zoals ie bij het begin (in 1947 dus) heette. Ze willen met kennis ontwikkeling sturen.
Van de Donk  ontvangt met genoegen het jaarboek van Nol Kleijngeld, sprak helaas kort, geeft helder en terecht aan dat het sociaal-culturele intrinsiek (op zich zelf) van belang is en van vitaal belang (voor de toekomst).

Vervolgens krijgt Hans Boutellier 10 min. de vloer om de essentie van zijn boek De Improvisatiemaatschappij te introduceren. Hij typeert de tegenwoordige samenleving als: (institutioneel) complex en zonder richting. Er is behoefte aan normatieve kaders. Hij ziet aandacht voor het begrip veiligheid als een poging om grip te krijgen op de complexiteit van de maatschappij. Het lijkt hem zinvoller om eerst en vooral het begrip van complexiteit te vergroten, zocht beeld om die complexiteit te typeren, kwam uit op de geimproviseerde jazz muziek, waarover later deze middag meer.

Hans-Maarten Don, oud SP-wethouder in Eindhoven en nu directeur van het Leger des Heils, krijgt helaas maar kort het woord. In beide functies waren/zijn er sterk normatieve kaders, werkt hij voor/met de onderkant van de samenleving.

In de plenaire discussie en in de vervolggesprekken per thema daarna komen een paar mooie dingen naar boven:
– Vraag is langzamerhand niet meer: in welke organisatie werk jij, maar: in welke reorganisatie werk jij. Waar ken ik dat van ?
Lidewij Edelkoort, grondlegger van de Eindhovense Design Academy, schijnt ooit Brabant (sober, eenvoudig en zo, denk ook aan Piet Hein Eek en zo) gekarakteriseerd te hebben met de Gouden Aardappel. Iemand vanuit het publiek geeft voorkeur aan de Eigenheimer in combinatie met het Bintje !
– Het meest gaat het gesprek over bouwen in de afrekenmaatschappij versus bouwen op vertrouwen. Hans-Maarten Don stelt voor een vertrouwensbeweging te beginnen. Volgens mij bestaat die al in de vorm van de alsmaar groeiende belangstelling voor het Rijnlandse organiseren op basis van vertrouwen, vakmanschap en verbinden ! In ‘mijn’ vervolggesprek over het thema Jeugd gaat het veel over de vorm waarin de afrekenmaatschappij blijkt, de bureaucratie ! Uitdaging blijkt het om als bestuurders daadwerkelijk in gesprek te gaan en in verbinding te blijven met de jeugd en de professionals daarvoor !

Fraai element in het geheel deze middag is het geimproviseerd muziek maken met elkaar. Boutellier onderscheidt ervoor 5 aspecten:
1. het akkoordenschema (kader) met elkaar delen,
2. een gezamenlijk ritme,
3. je rol/plaats kennen en houden,
4. (afgesproken) ‘licht’ leiderschap,
5. naar elkaar luisteren.
Mooi rijtje, deel van de opbrengst van een mooie middag !

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *