Alternatieve Europese Top door DeLimes Zuid

Heldere, inspirerende uitkomsten en inzichten, prima locatie én (last but not least) boeiende mensen, kortom een prachtige middag hadden we 9 dec 2011 met zo’n 25 mensen !

Allereerst legt de jonge gastvrouw Susanne van der Velden kort maar krachtig uit waar we te gast zijn, bij het CICK, het Centrum voor Innovatie, Communicatie en Kennis. Een prima locatie voor onze bijeenkomst(en)!

Vervolgens begint Karel van Haaften met de zijns inziens belangrijkste citaten van Adam Smith. Daarna leidt het eerste deel van zijn presentatie tot een belangrijke en heldere conclusie: Met de Invisible Hand bedoelde Adam Smith niet God of de Natuur, maar het institutioneel en moreel kader, waarbinnen de vrije markt economie leidt tot welvaart voor de samenleving. Twee begrippen staan centraal in het moreel kader van Adam Smith: Mutual sympathy (waardering door anderen is essentieel) en Impartial spectator (je kijkt naar de betekenis van een handeling in relatie tot jezelf en tot anderen, welke laatste leidt tot tevredenheid of tot schaamte). Karel stelt nadrukkelijk dat het kader onderhoud behoeft !

Bijzonder om te horen en te leren van Karel dat de Britse regering toentertijd gretig kennis genomen heeft van en zijn voordeel gedaan heeft met Wealth of Nations van Adam Smith (bijv. de binnenlandse obstakels voor handel en nijverheid werden opgeruimd), maar geheel niet diens Theory of Moral Sentiments van bijna 20 jaar daarvoor. Stel je voor dat ze dat ook nog eens gedaan hadden, dan had de wereld er misschien wel heel anders uit gezien. Als de Europese leiders nou eens alsnog dergelijke inzichten als uitgangspunt namen en ventileerden, dan zou er een heel andere situatie in Europa ontstaan c.q. zijn.

Het tweede deel van Karel gaat over Europa, waarbij in feite zijn uitdaging aan ons in subgroepen is om het moreel kader van Europa te formuleren.  In mijn subgroep kwamen we mooi uit op 5 sterk samenhangende begrippen: solidariteit, vrijheid, handel / economie / welvaart, gemak / ontwikkeling / welzijn en overleven. In feite hebben we het over leven ! Je kunt ook zeggen dat we het moreel kader niet onderscheiden van maar geintegreerd denken met de economie ! Karel zijn antwoord (op basis van een verhaal vanuit het Europa Instituut in Florence): de Grieks-Romeinse traditie ! Als de Europese leiders nou eens dat inzicht als uitgangspunt namen en ventileerden, dan zou er een heel andere situatie in Europa ontstaan c.q. zijn.

Als dank geef ik Karel graag een boekenbon ter waarde van Huis op orde, het mooie nieuwe boek van Piet & Jurgen Moerman, over de samenleving, vanuit het Rijnlands / ordoliberale perspectief. Joscelin Trouwborst verrast Karel en mij heel aardig met een DVD met daarop The Corporation. Marij Otten completeert de afsluiting gebaseerd op haar persoonlijke ervaring met haar pleidooi voor Kwaliteit van leven als waarde voor Europa.

Zelf houd ik erg van de Europese Droom van Jeremy Rifkin, met 8 Europese waarden, waaronder Kwaliteit van leven. Erg boeiend vind ik het ook om deze middag ook te horen van de Idee Europa van Georg Steiner, met bijv. het café versus de bar, die staan voor Europa resp. de US.

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan de voorbereiding en de uitvoering van deze bijzonder nuttige en aangename middag: Susanne, Karel, Poul Bakker, Loes Vialle, Jan Tops, Rob Lommerse, Dries van Gemert en natuurlijk alle deelnemers aan de middag !

Dit vind je misschien ook leuk...

2 reacties

  1. Marina Schriek schreef:

    Sjaak, dank voor je verslag, het enthousiasme spat ervan af!

  2. Sjaak Evers schreef:

    Leuk, hartelijk dank !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *