Sterft, gij oude vormen en gedachten

Met dank aan Joscelin Trouwborst: Hans Strikwerda, hoogleraar Organisatie en organisatieverandering aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Nolan Nortan Institute schrijft in Het Financieele Dagblad (3 december 2011):

“Bij immateriële activa gaat het om menselijk kapitaal,  organisatiekapitaal en informatiekapitaal. Investeren in menselijk kapitaal betekent onderwijs, vorming, training en permanente educatie. Investeren in organisatiekapitaal betekent tijd en geld besteden aan nieuwe organisatievormen, in het bijzonder vormen die gebaseerd zijn op open bedrijfsmodellen, open innovatie, en die de juiste voorwaarden scheppen voor creatieve kenniswerkers. Bij informatiekapitaal gaat het om de kwaliteit van de binnen de onderneming beschikbare informatie en het vermogen informatie te kunnen interpreteren en verwerken.
Terwijl al langer bekend is dat immateriële activa de belangrijkste waardebepalende factor vormen voor ondernemingen, is er nog steeds niet voldoende aandacht voor investeringen en innovaties in deze economisch belangrijkste factor. Een van de redenen daarvan is dat in de internationale boekhoudvoorschriften, investeringen in menselijk kapitaal, organisatiekapitaal en informatiekapitaal niet op de balans geactiveerd mogen worden, ze moeten als uitgaven behandeld worde ten laste van de winst in het jaar van de uitgaven.
Een onderneming met aandeelhouders die voorkeur hebben voor winstmaximalisatie op de korte termijn wordt daarmee gestraft voor investeringen die uiteindelijk voor die aandeelhouders en ook de samenleving veel meer opbrengen. In de Nederlandse Corporate Governance Code wordt de raad van commissarissen niet nadrukkelijk gevraagd te kijken naar investeringen in menselijk kapitaal van de onderneming, om van de investeringen in het organisatiekapitaal en het informatiekapitaal maar niet te spreken. En Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gaat nog steeds uit van de scheiding tussen kapitaal en arbeid terwijl die scheiding steeds meer oplost.
Gelet op de historische rol van instituties en de tijdige aanpassing van instituties voor de groei en bloei van het bedrijfsleven en dus de economie, moet de vraag gesteld worden of niet juist ook het vasthouden aan verouderde wetgeving, verouderde boekhoudvoorschriften en een verouderd systeem van corporate governance mede oorzaak is van de lage economische groei, respectievelijk het ontbreken van investeringen gericht op de toekomst.”

Dit vind je misschien ook leuk...

1 reactie

  1. Koen schreef:

    Een opvallend voorstel in deze tijden waarin schulden afgebouwd moeten worden. Want dat is m.i. de kern waar het in de kredietcrisis om draait: Hij die schulden heeft, moet boeten (hoge rente betalen). Of je nu een land bent, een huiseigenaar, of een bedrijf hebt dat geld nodig heeft.

    Het voorstel om immatriële activa te activeren, in plaats van de kosten direct te nemen, maakt de balans langer. Het leidt tot de behoefte om meer kapitaal aan te trekken. Het komt mij dus voor als een tegen de huidige tijd ingaand voorstel. Maar mogelijk is het juist een uitweg voor b.v. de Grieken? Zouden zij een deel van hun immatriële activa kunnen inruilen tegen de uitstaande schuld?
    Of binnen Nederland: Misschien kunnen mensen aangenomen worden die (nu) niets kosten (het wordt immers geactiveerd), maar die wel inkomen krijgen en zo concreet bijdragen aan onze economie.
    Het verhaal komt mij over als een vlucht vooruit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *