Niet voor de winst

Informatieve bespreking (door Hans Wansink in de Volkskrant van 27 aug. 2011) van het zo te zien mooie artikel/pamflet van Martha Nussbaum: Niet voor de winst, met bijv:

Wat Nussbaum vraagt van elke burger:
– Kan goed nadenken over politieke kwesties die het land raken, kan argumenteren zonder te zwichten voor gezag en traditie.
– Erkent medeburgers als burgers die over gelijke rechten beschikken, ook al zijn ze van een ander ras, andere religie, ander geslacht of seksuele oriëntatie.
– Is in staat politieke leiders op kritische wijze te beoordelen, maar met een realistisch besef van de mogelijkheden waarover deze leiders beschikken.
– Is in staat na te denken over wat goed is voor het land als geheel en niet alleen over wat goed is voor de eigen lokale groep.
– Ziet het eigen land als onderdeel van een ingewikkelde wereldorde, waarin internationaal overleg nodig is om uiteenlopende kwesties tot een oplossing te brengen.

Joep Dohmen betuigt zijn instemming met het geheel in zijn artikel deel 1 en deel 2 in de Volkskrant van 3 sep. 2011.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *