Uitnodiging 27 mei Kick Off Eindhoven in Dialoog in het Evoluon

Eindhoven in Dialoog 2011 gaat van start met een prachtige Kick Off Inspiratie bijeenkomst in het Evoluon; wij nodigen u van harte uit om de Dialoog te ervaren. 

Ontmoeten: Vrijdag 27 mei van 14.00 – 17.15 uur in het Evoluon
Ervaringen delen: Kort dialooggesprek in kleine groepen en lekker naborrelen
Dromen delen: Samenwerken naar een geslaagd Eindhoven in Dialoog 2011
Doen: Wie wil er meebouwen aan de Dag van de Dialoog vrijdag 4 november 2011

Eindhoven in Dialoog is voor alle Eindhovenaren en inwoners uit omliggende gemeenten en wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van vele bekende en onbekende mooie mensen: Mohammed, Tante Mien, Burgemeester Rob van Gijzel, Thea, Dhr. Frits Philips Jr., Balázs Dzsudzsák en vele anderen.
Neemt u dit jaar ook deel? Komt u ook meewerken aan de organisatie van Eindhoven in Dialoog 2011?

Doorzending van deze uitnodiging binnen uw netwerk stellen wij zeer op prijs: onze wens is zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden middels een goed, leuk, inspirerend en openhartig gesprek :-)!

We zien uw aanmelding tegemoet via [email protected] en ontvangen u graag op vrijdag 27 mei aanstaande in het Evoluon.

Hartelijke groet,
Namens Eindhoven in Dialoog

Karin Kampert & Sander Vrugt van Keulen
EinD coördinatie
06-53193497
www.eindhovenindialoog.nl

Navolgend een samenvatting van wat dit initiatief beoogt.

Nederland in Dialoog :
Van 4 t/m 13 november 2011 wordt in ruim 70 deelnemende gemeenten de Dag van de Dialoog georganiseerd tijdens deze Nationale Week van de Dialoog. In 2010 hebben landelijk 15.000 mensen deelgenomen. Door gezamenlijk op te trekken werken we samen bijdragen aan een initiatief waarmee we burgerparticipatie en maatschappelijke vernieuwing in beweging willen brengen.

Eindhoven in Dialoog :
Samen praten en luisteren, dromen delen, samen doen. De dialoog levert niet alleen maar verhalen op. Door met elkaar in gesprek te zijn en onze dromen uit te spreken en te delen, bouwt iedereen mee aan een mooiere samenleving.

De Dag van de Dialoog Eindhoven vindt plaats op vrijdag 4 november 2011.

Onze missie is dat we elkaar weer gaan zien voor wie we werkelijk zijn en dan blijkt vaak dat we diep van binnen allemaal dezelfde droom hebben: liefdevollere, respectvollere omgang met elkaar, aandacht en vertrouwen, waar ruimte is voor ieders eigenheid en men wil meewerken aan een fijnere samenleving. Het leven bezien vanuit kansen en mogelijkheden, waar beperkingen en (geprogrammeerde) oordelen niet leidend zijn.

Sociaal kapitaal:
Eindhoven in Dialoog is geen stichting en werkt zonder geld; het is een initiatief door de samenleving, voor de samenleving, volledig gefundeerd op sociaal kapitaal en vrijwilligers. Ambassadeurs dragen bij vanuit hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden, omdat zij de ideële doelstelling/missie van EinD een warm hart toe dragen.

Verbinden is één aspect, dit vindt vaak plaats tussen mensen die zich in elkaar herkennen. Mensen met bijvoorbeeld gelijke leeftijd, cultuur, religie etc. Eindhoven in Dialoog wenst ook bruggen te bouwen: in een multi-etnische samenleving zoals wij die hebben is dit van groot belang. Bruggen bouwen is de verbinding tussen mensen die niet gelijk zijn in leeftijd, sekse, religie, interesses en dergelijke. Wij hopen dus ook alle mensen te bereiken en hiermee een grote diversiteit aan de tafels te krijgen, zodat mensen met allerhande karakters, achtergrond en levensstijl/visie elkaar ontmoeten in een leuk, openhartig en positief gestemde sfeer.

Het dialoogthema wordt in vier vragen vertaald en begeleid door een gespreksbegeleider.
De vier stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn:
1.       Elkaar ontmoeten en kennismaken
2.       Ervaringen delen
3.       Dromen delen
4.       Doen

De uitgangspunten voor de dialoog zijn:
1.       Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover
2.       Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid
3.       Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken
4.       Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden (’ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’)
5.       Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen
6.       Stel oordelen uit en onderzoek ze
7.       De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal
8.       Wees nieuwsgierig naar de verhalen van anderen
9.       De veiligheid en het vertrouwen staan voorop: als je iets naar buiten brengt, doe dit dan zonder namen te noemen.

De Dag van de Dialoog  berust op 6 pijlers:
1.       Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
2.       Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad
3.       De gesprekken gaan over één centraal lokaal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4  stappen
4.       De gesprekken worden geleid door gespreksbegeleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd
5.       De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal
6.       Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Ons doel is in 2012 héél Eindhoven met elkaar in Dialoog. Niet noodzakelijkerwijs aan deze specifieke dialoogtafels, (dit is een manier om de beweging in te zetten), maar juist dat het dan weer een heel normaal is geworden dat alle mensen elkaar vriendelijk en openhartig kunnen begroeten. Wat er uit die begroeting mag volgen, is voor ieder mens weer anders en vullen we dus ook niet verder in. De stad zal er in ieder geval nog gezelliger en socialer van worden en mensen worden gestimuleerd meer te gaan doen, vanuit zichzelf, voor een ander. Met uw steun komt dit dichterbij.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *