De hierarchische en de netwerk organisatie

Beide vormen van organiseren van samenwerking staan centraal in een Werkconferentie op 13 april ’s middags bij Hoog Brabant in Utrecht. De organisatie is in handen van MDF en PSO. Er zijn zo’n 60 deelnemers, meer dan verwacht. De conferentie is boeiend, genereert energie en inspiratie. Hieronder een kort verslag. 

Eelke Wielinga trapt dynamisch af, door ons te vragen of we het eens of oneens zijn met een aantal stellingen, introduceert vervolgens de beide vormen van organiseren van samenwerking en daaraan gekoppeld 2 manieren van veranderen: 
– het (blauwe) pad: de missie => targets => intrumenten => competenties => indicatoren => mensen,
– het (rode) pad: mensen => ambities => verbinding => energie => targets => missie.
Het eerste pad werkt niet meer, moet op zijn kop !
Het eerste pad past in geval van simple systems en complicated systems, het tweede bij complex systems en chaotic systems.

Ik werk met de Anglo-Amerikaanse (A-A) en Rijnlandse tweeling. Dat draagt er ongetwijfeld toe bij dat bij mij gedachten opkomen als:
– het eerste pad komt sterkt overeen met het A-A, het tweede met het Rijnlandse pad;
– het is van tweeen een:
  — of het eerste pad werkt niet meer, ook niet in het geval van simple en complicated systems,
  — of het eerste pad werkt ook, in het geval van simple en complicated systems;
– er is een ontwikkeling gaande: er zijn steeds minder simple en complicated systems en steeds meer complex en chaotic systems
– benadering is te kwalificeren als pragmatisch. Er is ook een principiele stellingname denkbaar: zoiets van: mensen dienen niet langer als instrumenten maar als gangmakers beschouwd te worden !
 
Vervolgens krijgen we 2 leuke voorbeelden:
– een van Hedwig Bruggeman van Agri-ProFocus, ‘Our partnership promotes farmer entrepreneurship in developing countries’, met het (mooie) motto: alone you go faster, together you get further, and also more fun, voegt Hedwig er terecht nog aan toe;
– een van Rosemarie Wuite van IANRA, de International Alliance on Natural Resources in Africa, waarin zij meer in detail Ways to foster dynamics Pearls en Puzzles met ons deelt, met bijvoorbeeld het mooie: Let things bubble en ook al: If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together, een Xhosa wijsheid.

In de discussie daarna tussen inleiders en deelnemers introduceert Eelke mooi interessante modellen, insteken en gezichtspunten:
Coherentiecirkel– de Circle of Coherence (zie plaatje hiernaast), met de inhoudelijke y-as en de relationele x-as,
– de Spiral of Initiatives, over hoe initiatieven zich ontvouwen,
– de Triangle of Change, met de Free Actor, om de ‘triangle’ levend te houden. 
Er zijn goede discussies over local ownership, over de relatie tussen funding en netwerken, over: money can build and destroy !

Bij mij ontstaan vooral allerlei gedachten:
– mogelijk waren er in de wereld van de OntwikkelingsSamenwerking altijd al netwerken, mogelijk in de gedachten van de Donoren (nog) niet. Mogelijk onderkennen zij niet de netwerkverhoudingen, denken ze in termen van hierarchische verhoudingen !
– Eelke heeft het (deze middag) veel over Trust, vertrouwen !
– de Free Actor komt bij mij over als een oplossing die mogelijk symptomen bestrijdt, niet oorzaken aanpakt !?
– de 3 methoden van Eelke zijn een mooie aanvulling op de methoden zoals bijvoorbeeld Ton Baaijens ze noemde op zijn Kracht van Verbinding Congres.

Vervolgens doen we een Graffiti-discussie (zo heet hier wat lijkt op World Cafe aanpak), rondom de stellingen, waar Eelke de middag mee begon. Er is ook ruimte om los van stellingen Puzzles en Pearls te delen en te bespreken. Mooie vorm, waarveel energie bij vrijkomt:
– Ik kan er mijn punt kwijt en vindt weerklank voor mijn punt over Donoren;
– Ik hoor dat er bij Donoren een ontwikkeling is om meer Top down te vragen naar Performance Indicatoren;
– Landsculturen spelen ook een rol: Nederlanders staan cultureel dichter bij netwerken, Belgen dichter bij hierarchische samenwerkingsvormen;
– Vraag is ook hoe Social Media een rol spelen.

Tot slot sluit:
– Koen Faber van PSO af met o.a. dat het gaat om de ‘balancing act’;
Ger Roefeling van MDF af met o.a.:
  — Networks are the future,
  — Cooperatieve verhoudingen zijn ook resultaten,
  — een mooi spreekwoord, met als moraal zoiets van: social media helpen om relationele karakter van mensen tot uitdrukking te laten komen.

Boeiende, goede en interessante en dus leerzame middag ! Al het materiaal (inputs en outputs) van de middag staat op de website van MDF.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *