DeLimes Netwerkmiddag 8 april 2011 bij Politie Limburg Zuid

Zo’n 20 mensen hadden het genoegen van een open gesprek met korpschef Gery Veldhuis. Boeiend om te zien hoe hij met dialooggesprekken resultaten aan het ‘verduurzamen’ is, om het maar eens even op mijn manier te zeggen.

Om te beginnen schetst de korpschef (o.a. m.b.v. een filmpje) het korps Politie Limburg Zuid (1800 FTE’s, 4 districten, kleine overhead) en de situatie van het korps (internationale omgeving, drugsrunners, ‘waterbed-effect’, sterke gehechtheid aan het locale, goede resultaten, nationale politie, etc.). Om het omgaan met elkaar te verbeteren is Gery dialooggesprekken gestart, zonder dat daar leidinggevers of externe adviseurs bij aanwezig zijn; collega’s verzorgen begeleiding bij elkaar. Zijn vraag is of zijn aandacht voor de omgang met elkaar OK is en of zijn oplossing van de dialooggesprekken OK is.

We volgen deze middag onder leiding van Henk Hogeweg de methode van de Dynamic Facilitation, zoals sommigen van ons die leerde van Jim Rough. Vier aspecten op ieder een flapover staan daarbij centraal:
1. de probleemstelling; de flipover waar de facilitator bijzondere zorg voor heeft; 
2. oplossingen; die komen altijd snel op en kunnen beschikbaar blijven door ze maar gewoon op te schrijven en als het aan de orde is: onderzocht worden;
3. aandachtspunten (‘concerns’);
4. data, wat willen we weten, welke gegevens hebben we nodig.

Allereerst vraagt Henk Gery uitgebreid uit op de 4 punten.
FotoVervolgens gaan 6 subgroepen aan de slag: 2 genereren oplossingen, 2 formuleren ‘concerns’, 2 data. 
Doorspreken van een en ander daarna leidt tot herdefinieren van de probleemstelling.
Vervolgens gaan de 6 subgroepen weer aan de slag met een ander van de 3 flipovers.
Ik zat de eerste keer in een van de 2 subgroepen die met ‘data’ bezig zijn, wat willen we weten.
In de tweede subgroepenronde kreeg mijn subgroep tot taak ‘oplossingen’ te genereren

Nadat we kennis genomen hebben van de uitkomsten van de tweede subgroepen ronde, reageert de korpschef.

Een dynamische middag en een bijzonder inkijkje in de keuken van ’s lands sterke arm, in het bijzonder van de Flikken van Maastricht. Onze dank daarvoor is op zijn plaats, overigens ook voor de vele lekkere vlaaien. 

Bij de nabespreking onder elkaar is m.i. de hoofdconclusie dat de 4 aspecten 4 perspectieven op het korps opleveren, waar het korps (de korpschef voorop) zijn voordeel mee kan doen. Henk Hogeweg en Harold Janssen destilleren uit de flipovers een eindverhaal naar de korpschef.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *